Sint-Pieters-Leeuw koopt 5 automatische defibrillatoren aan

SINT-PIETERS-LEEUW – Het gemeentebestuur koopt 5 AED toestellen aan in een stap naar een Hartveilige gemeente. Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken en spoort daarvoor iedere stad of gemeente aan om mee te stappen in het project.

Er zijn 2 criteria om een hartveilige gemeente te worden. Enerzijds moet er minstens één automatische externe defibrillator (AED) op het grondgebied aanwezig zijn die publiek toegankelijk is. Anderzijds moet er een engagement zijn om de bevolking te sensibiliseren en samen met de Rode Kruisafdeling van de gemeente moeten opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aangeboden worden aan de bevolking en minstens 10% van de werknemers.

Sint-Pieters-Leeuw  telde tot voor kort 2 AED toestellen die ter beschikking staan van het Rode Kruis. Één toestel staat in de ambulance van het Rode Kruis en het andere is een mobiel toestel. Het mobiele toestel wordt gebruikt tijdens grote evenementen zoals o.a. de jaarmarkt.

Hartveilige gemeente

Het gemeentebestuur wil een hartveilige gemeente worden. Een multidisciplinair team van artsen, OCMW-afgevaardigden en sociaal werkers dat werd verenigd in de werkgroep volksgezondheid besprak of het wenselijk is om te investeren in de aankoop van AED toestellen die op openbare plaatsen en verspreid over het grondgebied worden gevestigd. Hun advies was positief en de gemeenteraad van 28 mei 2015 keurde daarom ook het bestek voor de aankoop van 5 AED toestellen goed.

De toestellen zullen geografisch verspreid worden over de hele gemeente en zullen hangen aan: de hoofdbibliotheek, WZC Zilverlinde/DC MEANDER, het Wildersportcomplex, A.J. Braillard en CC De Merselborre. De toestellen hangen in een buitenkast (GPRS) dat wordt voorzien met een geluidalarm, visueel alarm en verwarming. De Kast is tevens uitgerust met geo-localisatie.

Het gaat om semi-automatische toestellen en kunnen bijgevolg gebruikt worden door mensen met zeer weinig ervaring. Toch zullen er in samenwerking met het Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw opleidingen worden voorzien en zal er om de 2 jaar een opfrissingscursus worden aangeboden.

Kostenplaatje

De aankoop van vijf semi-automatische AED toestellen met de bijhorende kasten GPRS kost 17.484,50 euro incl. BTW. Er wordt ook een jaarlijks budget van 1.000 euro voorzien voor het onderhoud van de toestellen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?