Sint-Pieters-Leeuw geeft zuurstof aan de Vogelzangbeek

Sinds 2019 tracht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de bedrijfsgrond aan de Oudstrijdersstraat 25 aan te kopen in het kader van het onthardingsproject ‘Zuurstof voor de Vogelzangbeek’. Door het gebouw te slopen zorgt de gemeente er mede voor dat  het gebied verder wordt onthard en dat het gebied aan de Vogelzangbeek gevrijwaard blijft.

Bouw van een zandvang

De Vogelzandbeek is een waterloop die de grens vormt tussen Sint-Pieters-Leeuw en het  Brussels Hoofdstedelijk gewest. Ze mondt uit in de Zuunbeek en behoort tot het  Zennebekken. De Zuunbeek sifonneert onder het kanaal Brussel-Charleroi om op haar beurt uit te monden in de Zenne. De sifon, die momenteel als een zandvang fungeert,  dient gereinigd te worden: een kostelijke en gevaarlijke onderneming. Om het onderhoud  van de sifon verder te beperken is het belangrijk om ook op de Vogelzangbeek een
zandvang te bouwen.

Een unieke kans

Bart Keymolen, schepen Waterbeheersing: “Het perceel aan de Oudstrijdersstraat is, met 116 meter, voldoende lang om de zandvang te realiseren en heeft als extra bonus dat de zandvang geen negatieve impact heeft op het natuurlijk meanderend verloop van deze
waterloop. Het project kadert in een ruimere strategische aanpak. Zo zal de ontharde  ruimte later plaatsmaken voor een natuurgebied waarbij we aandacht hebben voor waterbeheersing, biodiversiteit, landschapsbeleving en recreatie.” Jan Desmeth, burgemeester: “Om het perceel van 41 are te kunnen kopen, konden we rekenen op een subsidie van 800.000 euro van diverse overheden, waardoor het aandeel
van de gemeente beperkt is tot 250.000 euro. De Vlaamse Milieu Maatschappij krijgt een recht van opstal waarbij het zal instaan voor de realisatie van de zandvang. De rest van het perceel wordt ingericht als groene rustplek voor de buurt.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?