Sint-Pieters-Leeuw boekt positief exploitatieresultaat

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw beëindigt 2018 met een positief exploitatieresultaat van 5.644.225,00 euro. De exploitatieuitgaven bedroegen in 2018 33.069.139,00 euro en de exploitatie-ontvangsten 38.713.364,00 euro. 

 Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw eindigt net zoals de gemeente 2018 met een positief exploitatieresultaat van 1.237.134,00 euro. De exploitatie-uitgaven bedroegen in 2018 10.765.826,00 euro en de exploitatie-ontvangsten 12.002.960,00 euro. 

 De exploitatie-uitgaven van de gemeente stegen in 2018 met 400.000,00 euro t.o.v. vorig jaar. Dit komt o.a. door een stijging van de personeelskosten, de werkingskosten die nagenoeg stabiel blijven en een verdere daling van de uitbetaalde toelagen. 

 Voor het OCMW stegen de exploitatie-uitgaven in 2018 met 220.000 euro t.o.v. vorig jaar. Verder merken we in het OCMW een verschuiving van de kosten van bezoldigingen naar werkingsuitgaven. Dit komt omdat er in 2018 meer interims moesten worden ingezet dan het jaar voordien.  

 De kostenstructuur van de exploitatie in 2018 ziet er dan ook als volgt uit: 

 Gemeente 2018  

Exploitatie-uitgaven 33.069.139,28 100%

  1. Werkingsuitgaven 7.879.089,58 24%
  2. Bezoldigingen 15.460.712,65 47%
  3. Toegestane werkingssubsidies 8.955.390,34 27%
  4. Andere uitgaven 62.004,45 0%
  5. Financiële uitgaven 711.942,26 2%

 OCMW 2018

 Exploitatie-uitgaven 10.765.826,00 100%

  1. Werkingsuitgaven 2.152.479,00 20%
  2. Bezoldigingen 6.643.808,00 62%
  3. Specifieke kosten sociale dienst 1.349.863,00 13%
  4. Andere uitgaven 10.975,00 0%
  5. Financiële uitgaven 608.700,00 6%

 Het positief exploitatieresultaat wordt aangewend om de investeringen te betalen en de schulden af te lossen.

 De investeringen werden in 2018 volledig beïnvloed door het water en rioleringsdossier. De cijfers uit de rekening 2018 zijn dan ook niet representatief m.b.t. de “echte” investeringen van de gemeente. Vorig jaar investeerde Sint-Pieters-Leeuw ongeveer 2 miljoen in gebouwen, 4,2 miljoen in wegenis en nog een 500.000,00 euro in uitrusting. 

 Het OCMW heeft voor 2018 voor 72.000,00 euro investeringen gedaan (o.a. vervangingsinvesteringen in het WZC). Voor deze investeringen werden geen nieuwe leningen aangegaan in 2018.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?