Gemeente koopt gronden aan vogelzangbeek voor landinrichtingsproject voor VLM

 De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil in het kader van het project ‘Landinrichting in de Vlaamse Rand’ een aantal landbouwgronden verwerven in de vallei van de Vogelzangbeek. In totaal gaat het om 7,5 hectare landbouwgrond. Binnen een – nog op te starten – landinrichtingsproject wil de landmaatschappij een aantal maatregelen treffen rond klimaat, trage mobiliteit en plaatselijke landbouw (korte keten).

 De VLM dient deze gronden na het landinrichtingsproject opnieuw te vervreemden aan een partner. Daarvoor contacteerde ze de gemeente, met de vraag om mee te stappen in deze verwerving. 

 In principe zal dit gebeuren aan de aankoopprijs verminderd met de helft van de schattingswaarde (2,5 euro/m²), hetzij dus een aankoopprijs van circa 5 euro/m2. 

 De voorgestelde maatregelen door de VLM passen binnen de doelstellingen van het gemeentebestuur rond waterbeheersing en natuurbehoud rond de Vogelzangbeek en de bevordering van de korte keten-landbouw. Het bestuur gaat dan ook akkoord met de principiële verwerving van deze gronden. 

 De eigenlijke aankoop zal over enkele jaren volgen,  na de realisatie van het landinrichtingsproject (naar verwachting rond 2024-2025).

 Naast het akkoord om deze gronden later over te kopen, houdt het princiepsakkoord in dat de gemeente deelneemt aan  de cofinanciering van het landinrichtingsplan, volgens de normale subsidieregeling: 70 % ten laste van de Vlaamse overheid en 30 % ten laste van de gemeente voor inrichtingsmaatregelen.  Het landinrichtingsplan wordt door de VLM opgesteld in nauw overleg met de gemeente. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?