Seniorenraad Herne schaart zich achter meer parkings voor minder mobiele mensen

HERNE - Michel Pillet is de nieuwe voorzitter van de seniorenraad. Deze adviesraad heeft heel wat plannen en heeft bekomen dat de gemeente meer parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen gaat inrichten.

Michel Pillet is actief binnen OKRA maar ook al geruime tijd binnen de seniorenraad van de gemeente. “We willen dat de senioren meer samen naar buiten kunnen komen. Vele senioren, die niet actief zijn in verenigingen, zitten gewoon thuis en we gaan ze proberen interessante activiteiten aan te bieden zoals cursussen, uitstapjes, feestjes, lezingen met een taartje en een kop koffie. We gaan daarom senioren thuis opzoeken”, vertelt Michel Pillet. De senioren vormen in Herne een belangrijke bevolkingsgroep, want een vierde van de inwoners is 55+.

Adviezen

De seniorenraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur. “Senioren zijn dikwijls op weg in hun gemeente, als ze gaan fietsen of als ze de kleinkinderen naar school brengen. Zo merken ze knelpunten beter op. Zo stelden we voor om meer rustbanken te plaatsen op de kerkhoven”, zegt Michel Pillet.

De senioren merkten ook op dat er te weinig of slecht ingerichte parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen zijn aan openbare gebouwen, kerken en winkels in de gemeente. “Dat viel bijvoorbeeld op tijdens een begrafenis”, zegt schepen van senioren  Louise Devriese.

Hernekouter

Eveline Dedoncker, afdelingshoofd grondgebiedzaken, beaamt het probleem. “Volgens een omzendbrief van het Vlaams gewest moeten op parkings 6 procent van de parkeerplaatsen voorbehouden worden aan wagens van minder mobielen. We gaan praten met eigenaars van handelszaken en de kerkraden om hen te stimuleren voldoende reglementaire parking te voorzien. De gemeente wil binnen drie maanden ook voldoende parkings op een reglementaire manier inrichten. Zo komen er 5 parkeerplaatsen aan sporthal Hernekouter terwijl er dat nu maar twee zijn”. Handelaars die een zaak bouwen of verbouwen zullen een toegankelijkheidsonderzoek moeten laten uitvoeren.

De algemene vergadering van de senioren komt  4 tot 5 keer per jaar samen met een twintigtal aanwezigen. Het dagelijks bestuur telt een vijftal leden.

Op de foto vlnr: Voorzitter Michel Pillet, Carine Van den Velde en Eveline Dedoncker (Gemeente Herne) en schepen Louise Devriese.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?