Scouts Aurora Oetingen stap dichter bij nieuwe lokalen

Met de goedkeuring door de gemeenteraad van een recht van opstal kunnen de scouts uit Oetingen eindelijk werk beginnen maken van de plannen voor de bouw van nieuwe lokalen.

De lokalen van de scouts zijn sterk verouderd. De vzw Jeugdlokalen Aurora Oetingen (JAO) , die zich ontfermt over de scoutslokalen, kaartte dat al jaren geleden aan bij het Gooikse gemeentebestuur, maar zonder succes. De jeugdvereniging ging daarom lange tijd zelf op zoek naar een oplossing binnen en buiten de gemeente.

“Drie jaar geleden werd het idee geopperd om de scouts onder te brengen in het boswachtershuisje op het domein Steenhault, maar de hoge renovatiekosten en de te strenge voorwaarden van de eigenaar, het Agentschap Natuur en Bos, waren voor ons onaanvaardbaar. Ook het jeugdverblijf De Carroussel in Vollezele leek uiteindelijk geen oplossing.” Vertelt Tijl Depester van de vzw JAO.

Oetings Dorpsoverleg

Sinds 2014 nam ook het Oetings Dorpsoverleg, een initiatief van een aantal geëngageerde Oetingenaren die het centrum van Oetingen een nieuw elan willen geven, de problematiek onder de loep. De scoutslokalen maken deel uit van het algehele plan Oetingen 2020 dat ODO voor ogen heeft.

“De problematiek van de bouwvallige scoutsgebouwen is al langer gekend. Maar daarnaast kunnen we er ook niet om heen dat ook de beide schoolgebouwen in Oetingen steeds minder aan de normen voldoen. We zitten ondertussen al aan de vierde generatie die in dezelfde gebouwen school loopt. En uiteindelijk is ook het vervallen kloostergebouw een doorn in het oog van vele Oetingenaren.” verklaart Luc Dedobbeleer, voorzitter van ODO.

Plan 2020

“ODO is systematisch te werk gegaan door alle betrokken partijen één voor één te horen en zich een idee te vormen over alle gevoeligheden binnen het dossier. Wij spraken met alle eigenaars van de gebouwen, met de inrichtende machten van de scholen, maar ook met de parochie en andere belanghebbenden. “ aldus Dedobbeleer.

Op basis van deze gesprekken vormde ODO een Plan 2020 waarmee ze naar de gemeente stapten.  “De eerste belangrijke stap was de gemeente Gooik te overtuigen van de financiële haalbaarheid van dit plan. Wij vroegen hen om de onderhandelingen te starten om de schoolgebouwen van het vroegere klooster in erfpacht te nemen en daar via huursubsidies een nieuw schoolgebouw te plaatsen voor zowel de vrije kleuterschool als de gemeentelijke basisschool. Dit zou een uniek concept in Vlaanderen zijn. Ook de scouts zouden in dit project de ruimte krijgen om een nieuw gebouw op te trekken. Dat twee leden van ODO, met name Jan Depester en Steve Dehandschutter, actief zijn binnen de Gooikse gemeenteraad, heeft ervoor gezorgd dat dit dossier de voorbij drie jaar niet van de politieke agenda is verdwenen.”

Erfpacht

Simon De Boeck, schepen van jeugd, zocht samen met de vzw JAO naar een geschikt en betaalbaar stuk grond. Dat werd gevonden en nog wel vlakbij de huidige scoutslokalen: de terreinen in eigendom van de parochie en de kerkfabriek achter de parochiezaal.

(lees verder onder de afbeelding)

“De voorkeur gaat uiteindelijk toch naar een locatie in het hart van het dorp, waar de scouts één van de trekkers zijn van het sterke sociale weefsel in Oetingen.” aldus De Boeck.

Het bisdom verleent een erfpacht voor 50 jaar aan de gemeente om de nieuwe school en dus ook de scouts te huisvesten. De gemeente verleent op haar beurt een recht van opstal aan VZW JAO om de scoutslokalen te bouwen.

400.000 euro

Nu de gemeenteraad groen licht gegeven heeft, kan de vzw JAO werk maken van de plannen en van de financiering van het project. Volgens een eerste ruwe schatting zou de kostprijs om en bij de 400.000 euro bedragen voor een gebouw van 23 op 11 meter, met een gelijkvloers en één verdieping.

De vzw Jeugdlokalen Aurora Oetingen heeft met tal van acties al wat middelen ingezameld en rekent op subsidies en gulle schenkingen om het budget rond te krijgen. De verhuur van het gebouw zal dienen om de kosten te drukken.  

Wie de vzw Jeugdlokalen Aurora Oetingen financieel wil steunen kan contact opnemen via info@vzw-jao.be . Meer info over JAO op hun facebookpagina.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?