Schutkring na aantreffen van Amerikaans vuilbroed in honingbijenkolonie

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft melding gemaakt van de aanwezigheid van een haard van Amerikaans vuilbroed in de bijenstand (honingbij) in de Peisegemstraat (Merchtem).

Door het FAVV werd rond de haard een schutkring afgebakend van 3 kilometer.

Wat is Amerikaans vuilbroed?

Amerikaans vuilbroed is een bijenziekte die wordt overgebracht door een sporenvormige bacterie (Paenibacillus larvae). Jonge larven zijn het gevoeligst voor de ziekte; oudere larven worden alleen aangetast bij een vrij hoge infectiedruk. Amerikaans vuilbroed kan de productiviteit gevoelig doen dalen en het bijenvolk doen wegkwijnen.

Maatregelen

Deze maatregelen dienen verplicht gevolgd te worden door imkers die gelegen zijn binnen de schutkring:

  • Verbod tot verkoop, in de handel brengen, vervoer, verhuur, lenen, ontlenen of zich ervan ontdoen van kolonies, koninginnen, raten, korven, kasten of bijbehorende gereedschappen die voortkomen uit de haard of uit de schutkring.
  • Verbod aan de verenigingen voor bijenteelt tot het ontlenen van materiaal aan imkers uit de schutkring.
  • Elke imker moet verplicht geregistreerd zijn bij het FAVV, ongeacht het aantal bijenkasten die in bezit zijn. Bekijk hier het aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning bij het FAVV.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?