Schoolstraat Sint-Godelieve-Instituut treedt maandag invoege

SINT-MARTENS-LENNIK - Na enkele eerder genomen ingrepen treedt  op maandag 20 april 2015 de halve schoolstraat in voege. Dat wil zeggen dat op het einde van elke schooldag het verkeer komend van de N8/Ninoofsesteenweg wordt omgeleid via de Processiestraat.

Voor het verkeer komend van de N282/Brusselsestraat – Doelestraat blijft doorrijden richting N8/Ninoofsesteenweg mogelijk.  “Aan dit project werd meer dan een jaar intensief gewerkt met alle betrokken actoren, de gemeente, de politie, de school, de Lijn Vlaams-Brabant en de aangelanden”, zegt Yves De Muylder, schepen van Mobiliteit.

Houd de schoolomgeving autoluw

“De verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker staat centraal en is prioritair. De spiraal van steeds meer auto’s aan de schoolpoort moeten we durven doorbreken. Het teveel aan auto’s maakt de schoolomgeving onveilig en doet ouders voor de wagen kiezen om hun kroost af te zetten aan de school”, weet de schepen.

De invoering van deze halve schoolstraat heeft als doel een einde te stellen aan de verkeerschaos bij het schooleinde. “Tevens biedt deze halve schoolstraat heel wat voordelen. Het wordt veiliger voor voetgangers en fietsers. Er komt meer ruimte vrij voor voetgangers en fietsers. Kinderen en begeleidende ouders hebben meer beweging. Er is meer sociaal contact. De schoolgaande jeugd wordt zelfstandiger. Er is een grote toename van verkeerservaring voor de schoolgaande jeugd voor later”, zegt De Muylder.

Samen met de schoolstraat wordt ook het STOP-principe toegepast: eerst de stappers en dan de trappers, nadien het openbaar vervoer en op de laatste plaats komt de auto aan de beurt.

“Parkeer je verder van de school op een veilige pendelparking, zo maak je plaats voor de zachte weggebruikers aan de school. Dat kleine eindje stappen, maakt alles zoveel veiliger en is goed voor je gezondheid”, raad De Muylder aan.

Aan de ouders wordt gevraagd de pendelparkings (Dorp Sint-Martens-Lennik en KFC-Lennik) te gebruiken bij het brengen en ophalen van hun kinderen. Aan de schoolpoort kunnen de kinderen pas 20 minuten na het schooleinde met de wagen opgehaald worden. Ook de leerkrachten gebruiken deze parkings.

Wagens kunnen ook achtergelaten worden op de parking aan de sporthal. “U kan ook aan carpooling doen om meer auto’s uit de schoolomgeving te weren. Ook kan u vanaf deze parking met een schoolbus meerijden naar de school”, stelt de schepen voor.

 Lennik is een gemeente waar dagelijks +/- 3000 leerlingen school lopen. “Als elke weggebruiker nadenkt over alternatieven voor het gemotoriseerde vervoer wordt het veiliger voor iedereen en kan de gemeente bijkomende projecten verder uitwerken”, aldus de schepen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?