Schoolopbouwwerk Halle gaat voor taal

HALLE - Voor de negende keer op rij organiseert Schoolopbouwwerk Halle een taalbad voor anderstalige kinderen uit de Halse basisscholen. In totaal zestig kinderen zullen een week lang ondergedompeld worden in de Nederlandse taal.

Via (H)alle Talen wil schoolopbouwwerk de taalvaardigheid bij maatschappelijk kwetsbare kinderen verhogen. Het merendeel van deze kinderen spreekt in de zomer weinig tot geen  Nederlands. Zij kunnen op een speelse manier terug de taal ontdekken, zodat ze een vlottere start ervaren bij de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Superhelden en hun talenten

De activiteiten vinden plaats van 24 tot 28 augustus in Lembeek en op Stroppen. Gedurende de hele week verwelkomt  de organisatie 30 kinderen van de 3e kleuterklas en 30 kinderen van het 1e en 2e leerjaar.

Voor het eerst wordt dit jaar een workshopdag rond theater en improvisatie georganiseerd. De organisatie “Kip Van Troje –reizend speeltheater” gaat met de kinderen aan de slag gaan binnen het thema van dit jaar: “Superhelden en hun talenten”.

De activiteiten worden uitgevoerd door een monitorenploeg die vooraf een vorming rond meertaligheid en maatschappelijke kwetsbaarheid volgde, verzorgd door Groep Intro.

Babbelspelen tijdens schooljaar

(H)Alle Talen krijgt na de zomervakantie ook een vervolg. Schoolopbouwwerk zet sinds dit schooljaar in op naschoolse taalactiviteiten gedurende het schooljaar: “de Babbelspelen”. Om de 2 weken zijn de kinderen welkom op zaterdagnamiddag op Sint-Rochus en op woensdagnamiddag in Lembeek voor de groepsactiviteiten waarin taal via spel aan bod komt.

Voor de organisatie van de taalactiviteiten (H)Alle Talen en Babbelspelen werkt de schoolopbouwwerker van Riso Vlaams-Brabant samen met de Halse basisscholen, het OCMW, vzw PIN en andere sociale organisaties. De stad Halle en Provincie Vlaams-Brabant zorgen daarnaast jaarlijks voor logistieke en financiële steun.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?