Scholengemeenschap K. Cardijn en De Lijn presenteren mobiliteitsenquête

De Scholengemeenschap Kardinaal Cardijn stelde donderdag de resultaten voor van de tweejaarlijkse mobiliteitsenquête. Die enquête wordt al meer dan 20 jaar verspreid onder de ouders en leerlingen van de scholen van deze scholen-gemeenschap, die bestaat uit Sint-Viktor Alsemberg, Onze-Lieve-Vrouw Instituut Rode, HH& College Halle, Sancta Maria Lembeek, Don Bosco Instituut, Buitengewoon secundair onderwijs Don Bosco, Sint-Godelieve Lennik en Immaculata Roosdaal.

“De respons op deze enquête was altijd heel groot: gemiddeld ging meer dan 90% van de leerlingen en de ouders in op de vraag tot medewerking. De resultaten van deze enquête zijn dus zeer betrouwbaar en de scholengemeenschap vond het belangrijk naar buiten te komen met de resultaten”, zegt Wim Verdeyen, coördinerend directeur Scholengemeenschap K. Cardijn.

Omdat dagelijks meer dan 2000 leerlingen naar school gaan in Halle met een bus van de Lijn bestaat in de scholengemeenschap al lang een samenwerkingsverband met de Lijn. Zo konden nieuwe trajecten ontwikkeld worden, is er een groter aanbod in de regio en werd de frequentie opgevoerd op verschillende lijnen. De Lijn kan dankzij de samenwerking gerichter beschikbare middelen inzetten en een gericht vervoersaanbod tijdens examenperiodes en parascolaire activiteiten staat ten dienste van de scholen. De Lijn verzorgt ca. 45% van alle leerlingenvervoer. De enquête werd dan ook samen ontwikkeld.

Stiptheid, nieuwe trajecten, bushokjes,….

Op de voorstelling werd zowel ingegaan op pijnpunten als kansen en uitdagingen. “De respondenten wijzen op het belang van stiptheid en voldoende plaats op de bussen. Er is ook nog vraag naar nieuwe trajecten, want in het secundair onderwijs komen de leerlingen uit alle windrichtingen volgens de studierichting die ze zoeken. Heel wat reizigers wijzen erop dat er meer en veiligere bushokjes moeten komen aan de haltes”, zegt Wim Verdeyen.

Slechte fietspaden en onaangepast gedrag van chauffeurs

Halle is ontwikkeld tot een belangrijke onderwijsstad. De prognoses wijzen uit dat het leerlingenaantal nog verder zal stijgen de komende jaren en een extra druk zal zetten op het leerlingenvervoer. “Een duurzaam en efficiënt aanbod is dus noodzakelijk. De enquête besteedt ook aandacht aan de noden van de voetgangers en de (brom-)fietsers.  Deze zwakke weggebruikers ervaren dat op heel wat plaatsen fietspaden er gevaarlijk bij liggen en dat ze niet voldoende beschermd zijn tegen het autoverkeer. Dat is voor vele leerlingen en ouders een reden om toch te kiezen voor de auto”, gaat Wim Verdeyen verder.

Voetgangers klagen over gevaarlijke oversteekplaatsen en onaangepast gedrag van chauffeurs. Ook de drukte aan de schoolpoorten zorgt voor gevaarlijke situaties. Er is vraag naar verkeersluwe schoolomgevingen en een aangepaste verkeersinfrastructuur.

De schoolomgevingen veiliger maken

“De Scholengemeenschap K. Cardijn wil verder werken aan een veilige en efficiënte mobiliteit voor de leerlingen. De wens is om zoveel mogelijk leerlingen op de fiets of de bus krijgen, het autoverkeer aan de scholen te verminderen en de schoolomgevingen veiliger te maken. We hopen dat mooie initiatieven -zoals de fietsstraat aan het HH&College- navolging kunnen krijgen en andere gevaarlijke punten kunnen weggewerkt worden. Wellicht kan dat er voor zorgen dat nog meer leerlingen kiezen voor een gezond en groen vervoermiddel”, besluit Wim Verdeyen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?