Samenscholingsverbod van meer dan 2 personen tussen 22 en 00.00 uur

Omdat de sociale contacten absoluut moeten worden beperkt vaardigt burgemeester Koen Van Elsen een samenscholingsverbod uit die elke samenscholing van meer dan twee personen in de openbare ruimte op het grondgebied van de gemeente Asse tussen 22.00 uur en 00.00 uur verbiedt.

"Dit is een aanvullende maatregel op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020. Vanaf 00.00 uur is het krachtens dit ministerieel besluit sowieso verboden om zich op de openbare weg of in de openbare ruimte te bevinden", klinkt het. "Inbreuken op het samenscholingsverbod kunnen worden bestraft met een GAS-boete van maximaal 175 of 350 euro, naargelang de overtreder minder- of meerderjarig is."

Het samenscholingsverbod treedt in werking op vrijdag 30 oktober 2020 en geldt minstens tot en met 19 november 2020. Het gemeentebestuur hoopt mede met deze maatregel de snelle verspreiding van het virus en het toenemende aantal besmettingen in te dijken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?