Samen aan de slag voor waterproblemen Bellebeek

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaat vanaf vandaag met 11 partners aan de slag voor een participatieproject in het stroomgebied van de Bellebeek. Met dit project zoeken de inwoners van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat en alle andere betrokkenen een jaar lang hoe problemen rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit kunnen aangepakt worden. Bij de opstart van het project wordt ook een online test en ideeënplatform gelanceerd. De engagementen worden  vastgelegd in een riviercontract, de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Bellebeek vorm te geven.

De VMM start samen met de deelnemende partners een project in het stroomgebied van de Bellebeek. Hiermee wordt wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit nu en in de toekomst aangepakt in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat.
De meerwaarde van de waterlopen voor alle gebruikers staat daarbij centraal. We zetten ook in op een grotere bewustwording rond het thema water.

Engagement via charter

Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. Samen met de VMM engageren zich nog 11 andere partners in dit participatieproject via de ondertekening van het charter. De andere partners zijn: de gemeenten Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving en departement Landbouw en Visserij. (lees verder onder foto)

Deelnemen aan het participatieproject

Wie wil weten hoe groot de overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering, kan de test doen op bellebeek.riviercontract.be. Iedereen is ook welkom op de Bellebeekfora om samen met de andere stakeholders te onderzoeken wat ze belangrijk vinden en wat mogelijke acties zijn. Maatregelen en oplossingen moeten gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Vandaar de participatieve aanpak.

De Bellebeekfora (steeds van 19.30u tot 22.30u, onthaal om 19.00u) vinden plaats op:
*    donderdag 2 april in GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke (samen met gemeenten Affligem, Asse en Ternat)
*    de datum en locatie van het Bellebeekforum voor de gemeenten Gooik, Lennik en Roosdaal wordt nog bepaald.

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het waterbeheer in het stroomgebied van de Bellebeek vorm te geven, zodat iedereen optimaal van het water kan genieten.

Meer weten?

Surf naar bellebeek.riviercontract.be. Daar vind je alle informatie en nieuws over het project. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?