S-Plus Bond 'A. Van Acker' verrast al haar leden met cadeautjes

De S-Plus Bond "A. Van Acker", de socialistische seniorenvereniging van Halle, deelde maar liefst 250 nieuwjaarscadeautjes uit aan al haar leden en vrijwilligers bij de start van het nieuwe werkingsjaar. De vereniging hoopt hiermee het contact met haar achterban zoveel mogelijk te onderhouden in deze moeilijke coronatijden.

Vereenzaming tegengaan

"Om onze leden en vrijwilligers te tonen dat we hen ook in deze vervelende coronasituatie niet vergeten, deelden we bij de start van 2022 zo maar even 250 nieuwjaarscadeautjes uit", legt Arno Pirolo, voorzitter van de S-Plus Bond "A. Van Acker", uit. "Door de recent ingevoerde coronamaatregelen van de Federale en Vlaamse Regering vielen immers heel wat van onze gebruikelijke activiteiten weg, waardoor het risico op vereenzaming bij onze leden en vrijwilligers gevoelig toeneemt. Het tegengaan van deze vereenzaming blijft echter ook in 2022 ons belangrijkste strijdpunt, vandaar dat we dan ook onmiddellijk de koe bij de horens gevat hebben door al onze mensen persoonlijk een bezoekje te gaan brengen en een geschenkje te bezorgen. Zo maken we bovendien ook duidelijk dat we er blijven voor gaan en onze werking ook in het nieuwe jaar verder willen waarborgen", aldus Pirolo.

Ledenwerving

"Hoewel corona het ons als seniorenvereniging niet makkelijk maakt, werven we ook in 2022 nieuwe leden aan.", stelt secretaris Karina Moerenhout. "De enige voorwaarden om aan te sluiten zijn dat je minstens 55 jaar oud bent en woonachtig bent in Groot-Halle. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het nummer 0487/76.38.96 of via arno.pirolo@hotmail.com, alsook via karina.moerenhout@s-plusvzw.be. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op en bezorgen alle nodige informatie."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?