S-Plus Bond 'A. Van Acker' heeft nieuw bestuur

De S-Plus Bond “A. Van Acker” (BAVA), de socialistische seniorenvereniging van Halle, heeft van het door corona geteisterde afgelopen werkingsjaar gebruik gemaakt om een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter aan te stellen. Arno Pirolo, tevens gemeenteraadslid voor sp.a, zal voortaan die taak op zich nemen. Daarnaast wil de vereniging de band met haar leden ook verder blijven versterken.

“2020 was voor ons, net zoals voor vele Halse (senioren)verenigingen, een bijzonder zwaar jaar,” vertelt nieuwbakken voorzitter Arno Pirolo. “Corona besloot een hoop stokken in de wielen te steken, waardoor onze doorgaans bloeiende werking volledig stilviel. Ons maandelijks Gezellig Samenzijn werd afgelast, onze eetfestijnen moesten eraan geloven, het Groot Seniorenfeest in CC ’T Vondel werd geannuleerd en ook onze tweewekelijkse kaartnamiddagen vonden uiteindelijk niet plaats. U kunt zich wel voorstellen dat dit voor veel van onze leden een bijzonder zware klap was… Daarnaast nam onze vorige voorzitter ontslag uit het bestuur, waardoor we dus ook halsoverkop op zoek moesten naar iemand die die taak op zich wou nemen.”

Een nieuw bestuur

“We lieten ons echter niet uit ons lood slaan en besloten om er ook na dit vreemde jaar opnieuw ‘vollenbak’ voor te gaan,” vervolgt Pirolo. “Onze vereniging telt om en bij de 270 trouwe leden, waarvan sommigen onder hen intussen al meer dan 35 jaar lid zijn… Die laat je natuurlijk zomaar niet in de kou staan. Het is dan ook vanuit dit oogpunt dat ik, op vraag van het bestuur, de vrijwilligers én de leden, het voorzitterschap met veel plezier aanvaard heb. Met mijn 25 lentes ben ik weliswaar nog jong en is het misschien wat vreemd om een seniorenvereniging te gaan leiden, maar als je zoveel steun krijgt is de ‘goesting’ om er stevig in te vliegen alvast bijzonder groot!” besluit Pirolo.

Naast het voorzitterschap werd ook de rest van het BAVA-bestuur volledig vernieuwd. Doordat Arno Pirolo het secretariaat voortaan opgeeft, werd Karina Moerenhout aangesteld als nieuwe secretaris. Denise Haulet blijft dan weer op post als penningmeester en Fritz Van Roy zal de nieuwe functie van materiaalmeester opnemen. Daarnaast werden er ook een aantal keukenverantwoordelijken aangesteld, die moeten toezien op een vlot verloop van het maandelijkse Gezellig Samenzijn. Die rol is weggelegd voor Albert Vanderwaerden, Rosa Missair en Chantal Vandenbranden. Tot slot werden ook burgemeester Marc Snoeck en zijn echtgenote Martine Lemonnier opgenomen als erevoorzitter en – bestuurslid, als blijk van erkenning voor hun jarenlange niet-aflatende inzet voor de vereniging.

Leden niet loslaten

“Wat de toekomst betreft, blijven we graag nog even op de vlakte”, stelt penningmeester Denise Haulet. “We weten immers niet wanneer onze activiteiten zullen kunnen hernemen en in welke vorm dat eventueel zou zijn… We hebben in elk geval binnen het bestuur duidelijk gezegd dat we onze leden ook in deze moeilijke coronatijden niet willen vergeten en zullen dus zeker en vast nog initiatieven nemen om hen zoveel mogelijk te blijven betrekken bij onze vereniging. Het is ook in dit opzicht dat we ervoor gekozen hebben om al onze leden van een mooi nieuwjaarscadeautje te voorzien, dat bovendien veilig én coronaproof in de brievenbus geplaatst kan worden door onze vrijwilligers. Zo willen we tonen dat we hen nog steeds een warm hart toedragen, binnen de mate van het mogelijke en met aandacht voor alle geldende beschermingsmaatregelen. ” stelt Haulet.

(Foto: materiaalmeester Fritz Van Roy en voorzitter Arno Pirolo delen coronaproof nieuwjaarscadeautjes uit aan de BAVA-leden)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?