S-Plus Bond “A. Van Acker” heeft na dertig jaar nieuwe voorzitter

Burgemeester Marc Snoeck gaf afgelopen weekend, na dertig jaar voorzitterschap van seniorenvereniging S-Plus Bond “A. Van Acker”, de fakkel door aan een nieuwe bestuursploeg. 

Robert Vandenbranden wordt de nieuwe voorzitter van de bloeiende seniorenvereniging met 281 leden. Hij wordt bijgestaan door Arno Pirolo als secretaris en Denise Haulet als penningmeester.

Hieronder de toespraak van de aftredende voorzitter Marc Snoeck die een beknopt overzicht geeft van de voorbije 30 jaar :

 

Beste Vrienden,

 

30 jaar lang ben ik voorzitter geweest van deze bloeiende seniorenvereniging. Het werd dan ook hoog tijd om de fakkel door te geven en het bestuur in handen te geven van mensen die reeds enige tijd met veel inzet en verantwoordelijkheidszin meedraaien in onze vereniging. De Bond “Achiel Van Acker” werd opgericht op 1 december 1952. We weten dit zo exact omdat de pioniers die hiermee van start zijn gegaan dit netjes opgetekend hebben in een schoolschriftje, dat gelukkig nooit verloren is gegaan. Het is de toenmalige eerste minister Achiel Van Acker die het peterschap aanvaardde van deze Halse seniorenvereniging. Vandaar ook onze naam S-plus “Bond A. Van Acker”, afgekort den BAVA.

In juni 1989 ben ik voorzitter geworden van deze vereniging. Ik was toen net 35 jaar. Onze vereniging kende toen een beetje een slabakkende werking. Men kwam onregelmatig samen en er was een tekort aan bestuursleden en helpers. De toenmalige voorzitter Louis Decuyper, die gedurende meer dan 15 jaar voorzitter was geweest, hielp mij toen zeer goed op weg om met deze vereniging een doorstart te maken. Ik werd in het bezit gesteld van alle potten en pannen, thermossen, opgerolde plastieken tafelnappen en dit alles kwam terecht op mijn zolder. Wat niet onmiddellijk de beste locatie was, want op het moment dat het gezellig samenzijn was moest al dat materiaal verhuizen naar de polyvalente stadszaal. Dit was een zaaltje gelegen aan het oudstrijdersplein, waar zich nu het huidig stadhuis bevindt, dat toen nog helemaal moest gebouwd worden.
In de Brabantse Post verscheen er toen een klein artikel met foto waarop stond : “Zaterdag 3 juni organiseerde Marc Snoeck samen met het vernieuwd bestuur van de socialistische gepensioneerdenbond Achille van Acker een geslaagd gezellig samenzijn met een fel gewaardeerd optreden van de Vlaamse zanger Benny Michiels. Er waren op dit eerste gezellig samenzijn 28 senioren aanwezig en wij waren met een bestuur van 11 mensen, waaronder Francis Dejongh (zoon van de bekende radiostem “Louwee van ’t Lieg Plafond”), alsook Ronny Tordeurs (de huidige voorzitter van Buizingen Sportief en sinds jaar en dag mede-organisator van de wielerkoers Halle-Ingooigem). In augustus 1989 deden we onze allereerste reis en die ging in de richting van de rode en de zwarte berg in het Heuvelland. Onze bestuursvergaderingen gingen door in het kleinste, maar gezelligste café van gans Halle, café “Brusselpoort”. Dit café, gelegen in mijn straat op de Brusselsesteenweg werd uitgebaat door de alom gekende en nog steeds aanwezige Albert Vanderwaerden, beter gekend als Bereke. In het verslag van de bestuursvergadering van 4 juli 1989 las ik het volgende : “Op 9 september organiseren we ons tweede gezellig samenzijn, beginnend met tomatensoep met balletjes, vervolgens uitgebeende coteletten met prinsessenboontjes (die wij eventueel gratis kunnen verkrijgen) en gebakken aardappeltjes (die wij ook gratis kunnen verkrijgen). Als dessert voorzien we een ijsje. Het samenzijn zal opgeluisterd worden met discobarmuziek van Hubert Maroten, die ditmaal komt met zijn goeie muziekinstallatie. Voila en hiermee waren we dus vertrokken voor de komende 30 jaar.

Beste Vrienden, jullie moeten geen schrik hebben, ik ga hier geen toespraak houden met alle details wat we gedurende die voorbije jaren allemaal hebben georganiseerd want anders zitten jullie hier morgenochtend nog. In grote lijnen gaat het in totaal over een 230-tal gezellig samenzijn, een 60-tal eetfestijnen, een 20-tal nieuwjaarsconcerten, meer dan 10 grootouder- en kleinkinderdagen, een 25-tal seniorenfeesten in ’t Vondel, een achttal uitstappen naar kerstmarkten in het binnen- en het buitenland, 30 zelf georganiseerde reizen, een 5-tal grote feesten met de drie toenmalig bestaande socialistische seniorenbonden, enzomeer…
Daarnaast hebben we jarenlang een kaartersclub gehad die samenkwam in het paviljoentje gelegen achter de stadsbibliotheek in het Elisabethpark. We hebben ooit een fitnessclub opgericht voor 50-plussers die hun oefenstonden hielden in de gevechtssportzaal van het sportcomplex De Bres. We hebben gedurende een 3 of 4-tal jaar een tai-chi club gehad en een line-dance club. We namen ook steeds deel aan de seniorenbeurzen van de stad met een stand die gespecialiseerd was in trappistenbieren (inclusief de moeilijk te verkrijgen trappist van West-Vleteren) en ik kan u verzekeren dat wij bijzonder veel succes hadden met onze stand. In de vroege namiddag waren wij meestal reeds volledig uitverkocht. We hebben tombola’s georganiseerd en we stonden telkens met een stand op de braderie van de Brusselstraat, enzomeer… Kortom, beste vrienden, we hebben ons de afgelopen 30 jaar zeker en vast niet verveeld. We hebben hard gewerkt en veel gezweet, maar we hebben ook veel plezier gehad. Maar we hebben er vooral voor gezorgd dat vele senioren uit onze stad elkaar konden ontmoeten in de beste omstandigheden, dat zij hun problemen even konden vergeten of de eenzaamheid tegen gaan. Want dit beste vrienden is altijd mijn uitgangspunt geweest. De voorzitter, het bestuur en de helpers zijn er niet voor zichzelf, maar ze zijn er wel voor jullie, voor de senioren, voor de vereniging en niet andersom.
Twee extra belangrijke momenten in de afgelopen periode waren natuurlijk onze vieringen in het kader van ons 50 en 60 jarige bestaan. In 2002 vierden we ons 50-jarig bestaan met een academische zitting in de raadzaal van het stadhuis in aanwezigheid van minister Frank Vandenbroucke en een grote diner-dansant met een live-dansorkest en een zelf klaar gemaakt koud buffet in het cultuurcentrum ’t Vondel. In 2012 vierden we ons 60-jarig bestaan met de uitgave van een boekje over het wel en wee van onze vereniging, geschreven door mijn goede vriend Danny Sibiel en met een verrassingsuitstap en een verrassingsoptreden.
Ziehier in een notedop een overzicht van de voorbije 30 jaar. Ik heb dit, samen met Martine, zeer graag gedaan. Moest je dit niet graag doen, dan zou je dit natuurlijk ook niet zo een lange periode volhouden.

Ik geef echter met een gerust hart de fakkel door. Een nieuwe frisse wind in het bestuur is een goede zaak voor het voortbestaan en de goede werking van onze vereniging. Ik geef het ook met een gerust hart door omdat we de overdracht zeer goed hebben voorbereid. We hebben verschillende malen samengezeten. We hebben ook een zeer goede samenkomst gehad met de “verantwoordelijke” van elke tafel.
Ik geef het met een gerust hart door, want we hebben vandaag ons 281ste lid ingeschreven.
Ik geef het met een gerust hart door want voor de allereerste keer, hebben we een volledige inventaris opgemaakt van al het materiaal dat eigendom is van de vereniging.
Ik geef het met een gerust hart door omdat de kas goed gespijsd is en de bankrekeningen ondertussen reeds werden overgezet naar de nieuwe voorzitter en de penningmeester.

En tot slot, beste vrienden, ik geef het met veel overtuiging door aan het nieuwe bestuur. Alle bestuursleden hebben te kennen gegeven dat zij verder hun schouders blijven zetten onder de Bond “A. Van Acker” en ik heb ook alle vertrouwen aan de nieuwe trekkers van onze vereniging. Denise Haulet zal als penningmeester goed op de centen letten, Arno Pirolo zal een uitstekende secretaris zijn en Robert Vandenbranden zal met zijn gekende zwier en zwaai en met zijn groot hart onze vereniging in goede banen leiden en verder op de kaart zetten.

Lang, leven de senioren !
Lang leven aan het nieuwe bestuur !
Lang leven S-Plus Bond “A. Van Acker” !

 

Marc Snoeck
Uittredend voorzitter
15 juni 2019.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?