RUP Wilderveld (Sint-Pieters-Leeuw) geschorst door Raad van State

SINT-PIETERS-LEEUW - Het reeds veelbesproken RUP Wilderveld in Sint-Pieters-Leeuw is vorige week door de Raad van State geschorst. Dat nieuws maakte het wijkcomité Wilderveld Verstikt vandaag bekend.

Het arrest betreft zowel het besluit van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw in december 2011 als dat van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in juni 2012. De zaak werd bij de raad van State aangespannen door enkele inwoners van de wijk Wilderveld onder impuls en met de steun van het wijkcomité Wilderveld Verstikt

"Wij zijn opgetogen dat het oude RUP Wilderveld er niet zal komen", klinkt het bij Wilderveld Verstikt. "Dit geeft vooruitzichten op de opmaak van een nieuw en een goed RUP Wilderveld, waarbij niet alleen gedacht wordt aan nieuwe inwoners, maar ook aan de leefkwaliteit van de huidige bewoners. Het nieuwe gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft in zijn bestuursakkoord reeds aangekondigd het RUP Wilderveld te willen aanpassen. (Lees : Wijk Wilderveld tevreden met plannen van nieuw gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw) Maar het is voor ons een hele geruststelling dat naast de politieke wil om het oude RUP Wilderveld niet uit te voeren, er nu ook wettelijk op papier geen oud RUP Wilderveld meer bestaat. "

Een beetje geschiedenis

Met de schorsing van de Raad van State komt voorlopig een einde aan het verhaal van het protest tegen het RUP Wilderveld. Deze golf van protest ontstond spontaan in de zomer 2010, toen bij het openbaar onderzoek de wijkbewoners massaal hun bezwaren uitten tegen de plannen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. (Lees : “Wijk Wilderveld verstikt in het RUP”)De inwoners vreesden dat de leefbaarheid van hun woonwijk zwaar zou worden geschaad door de inbreiding met oorspronkelijk 800 nieuwe woningen, waarbij ook de schaarse groene plekken zouden worden opgevuld met wegen en huizen. Toen de gemeente doorzette en geen echt gehoor gaf aan de meer dan 500 bezwaarschriften, ontwikkelde zich gaandeweg een strijd tussen de wijkbewoners en het gemeentebestuur. De wijkbewoners verzamelden zich daarom in een wijkcomité ‘Wilderveld Verstikt’. Uiteindelijk leidde dit spontane volksprotest tot nooit geziene taferelen op het Leeuwse gemeentehuis met de rumoerige opkomst van honderden inwoners tijdens hoorzitting en gemeenteraad.

Naast de emotie en het zichtbaar protest, werd er ook op administratief vlak een procedureslag gestreden door het wijkcomité. Vooreerst legde het gemeentebestuur immers grotendeels het advies van de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) naast zich neer. Nadien aanvaardde de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, het besluit van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw niet en moest de gemeente haar huiswerk (en dat van de GECORO) gedeeltelijk opnieuw maken. Bij deze herkansing werd het advies van de GECORO andermaal niet gevolgd en werden vooral de termijnen niet gerespecteerd. Tot slot had ook de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een herkansing nodig, toen de voogdij-minister stelde dat het RUP Wilderveld gedeeltelijk inging tegen de Vlaamse plannen voor het Brussels voorstedelijk gebied. (Lees ook RUP Wilderveld goedgekeurd door provincie, actiecomité trekt aan alarmbel)

Deze procedureslag wordt nu beslecht voor de Raad van State. In zijn arrest van 7 februari 2013 heeft de Xe kamer van de Raad van State de schorsing bevolen van zowel het besluit van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw (december 2011) als dat van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant (juni 2012) met betrekking tot de definitieve vaststelling en de goedkeuring van RUP Wilderveld. In zijn 24 bladzijden tellende arrest treedt de Raad van State de argumenten bij dat er ernstige procedurele fouten zijn gemaakt. De zaak werd bij de raad van State ingespannen door enkele inwoners van de wijk Wilderveld onder impuls en met de steun van het wijkcomité Wilderveld Verstikt.

Archief

Lees ook : Wijk Wilderveld tevreden met plannen van nieuw gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw

Lees ook : Bestuursakkoord 2013-2018 van N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw: “Leeuwe-plan 2020”

Lees ook : RUP Wilderveld goedgekeurd door provincie, actiecomité trekt aan alarmbel

Lees ook : “Wijk Wilderveld verstikt in het RUP”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?