RUP Kerremans : herwaardering van Beneden Zellik

Vanaf morgen gaat het RUP Kerremans officieel van kracht. "Dankzij RUP Kerremans kan een erg verouderde en verloederde site Stillemans worden opgekuist", aldus burgemeester Koen Van Elsen.

De gemeenteraad van Asse keurde het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Kerremans definitief goed op 26 maart 2018. De definitieve goedkeuring verscheen in het Staatsblad op 8 mei en gaat 15 dagen nadien, morgen dus, van kracht.

Schepen van Ruimtelijke ordening Michel Vanhaeleweyck: “Het plangebied heeft betrekking op het gedeelte van de industriezone langs de Jan Tieboutstraat, Albert Temmermanstraat en de Brusselsesteenweg in de deelgemeente Zellik. Dit RUP werd opgemaakt om een toekomstperspectief te bieden voor de herontwikkeling van de site Stillemans."

Verkrotting

Door herlocalisatie, faillissementen en leegstand is een groot deel van het bedrijventerrein in onbruik geraakt. "Dit geeft al jaren aanleiding tot verkrotting, vandalisme, sluikstorten, criminaliteit en illegale bewoning", gaat Vanhaeleweyck verder. "Op de site rust bovendien een zware saneringsproblematiek die dringend aangepakt moet worden.

Het RUP heeft de bestemming en voorschriften van het geldende gewestplan gewijzigd en biedt zo een planologisch kader voor de herontwikkeling van het gebied naar stedelijk woongebied. "Het RUP voorziet in een bijkomend woonaanbod met een mix aan woontypes en  een kwaliteitsvolle buurtontwikkeling, met ruimte voor groen en een aanbod aan sociale voorzieningen", sluit de schepen af.

Leefbaarheid

Burgemeester Koen Van Elsen: “Dankzij RUP Kerremans kan een erg verouderde en verloederde site Stillemans worden opgekuist met de nodige saneringen die veel geld kosten. Door deze herwaardering creëren we in Beneden Zellik opnieuw een groene ruimte met water die mooi aansluit bij de beekvallei en het Kerremanspark. Dit komt de leefbaarheid alleen maar ten goede.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?