Rouwruimte voor kinderen en jongeren op Halse begraafplaats

De begraafplaats van Halle heeft voortaan een rouwruimte voor kinderen en jongeren. Het is een groene en rustige plek geworden speciaal voor jonge mensen die iemand verloren hebben. De rouwplek werd ook aangekleed met een indrukwekkend graffiti-kunstwerk en een krijtbord waar kinderen en jongeren een boodschap kunnen achterlaten.

Als kindvriendelijke stad willen we ook aandacht schenken aan minder voor de hand liggende plekken zoals een begraafplaats. Hoe kinderen en jongeren het rouwproces doormaken, is zeer belangrijk. Instinctief gaan ze hier heel ‘natuurlijk’ mee om. Het is dus belangrijk om hen niet af te schermen voor verdriet en verlies maar hen een plek te geven waar ze hun verdriet kunnen verwerken of een eigen invulling kunnen geven. Een plek waar kinderen, jongeren en hun ouders terecht kunnen met hun gevoelens over rouwen en waar dit moeilijk thema bespreekbaar wordt gemaakt.

Rouwplek door de ogen van jongeren

Om hier ook echt een kindvriendelijke rouwplek van te maken, werd een beroep gedaan op de GO Middenschool Halle. Tijdens de lessen godsdienst en zedenleer in het tweede jaar secundair onderwijs werd er door leerkrachten Hennie Krijnen en Veerle Geeroms tijd vrijgemaakt voor dit project. Er werd uitgebreid gepraat over rouwen. De leerlingen kregen er ook ruimte om hun gevoelens te delen of hun verdriet te ventileren. En ze brainstormden ook over zo’n rouwplek voor jongeren.

Een aantal elementen kwamen vaak terug in deze bevraging: natuur, water, zitten op stenen, natuurlijke kleuren, een knuffelbeer als troost,… Al deze elementen hebben de rouwplek vormgegeven. Ze voedden ook het artistiek brein van Monja aka Viva Pintura die een fantastische muurtekening schilderde op de kerkhofmuur.

De rouwruimte vind je ter hoogte van de kindergraven. Omdat rouwen een intieme zaak is, werd de plek afgeschermd met een taxushaag. Een bewuste keuze want taxus is het symbool voor de verbinding tussen leven en dood, eeuwigheid en vergankelijkheid. Binnenin de rouwzone werd ook een treurwilg aangeplant. Deze boom heeft zijn naam niet gestolen en staat symbool voor rouw en verdriet. Wie even wil gaan zitten, kan dat op een van de banken of de rotsblokken. Voorts is er een krijtbord waar de jongeren een rouwboodschap kunnen achterlaten. Later dit jaar komt er ook nog een rouwbrievenbus waar kinderen en jongeren een briefje of tekening kunnen achterlaten voor iemand dierbaar die ze verloren hebben. Vandaag, vrijdag 25 juni werd de rouwplek officieel geopend.

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?