Rotary Club Sint-Pieters-leeuw start nieuwe Rotaryjaar en stelt nieuwe voorzitter aan

Op donderdag 3 september 2020 hield Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw haar eerste vergadering van het nieuwe Rotaryjaar 2020-2021, dat dit jaar het thema "Rotary Opens Opportunities" draagt. Net zoals in het dagelijkse leven beïnvloedt Corona ook het Rotary gebeuren.

Onder meer worden de statutaire vergaderingen momenteel online via Zoom georganiseerd. Tijdens de eerste vergadering zijn er onmiddellijk plannen gesmeed en is er onmiddellijk actie ondernomen om onze vaste activiteiten zoals ons Sinterklaasfeest voor minderbedeelde kinderen i.s.m. OCMW Sint-Pieters-Leeuw en ons Eetfestijn ondanks Corona toch te kunnen organiseren, meer dan waarschijnlijk Coronaproof in een aangepaste vorm. Andere acties tijdens deze Coronaperiode worden ook bekeken als vervanging voor een aantal vaste activiteiten.

"Naast onze activiteiten werd ook gekeken wat de financiële impact van Corona op onze club is. Het is vanzelfsprekend dat we niet zullen besparen op acties en organisaties die we ondersteunen en deze Rotarische gedachte steeds zullen vooropstellen. Alle financiële en materiële steun hiervoor is steeds welkom!" aldus voorzitter David Hosse.

Tijdens de 2de vergadering op donderdag 17 september 2020 werd het voorzitterschap van Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw overgedragen aan David Hosse (foto).

Na zijn aanstelling en na een inleidende speech door past-voorzitter Bénédicte Weyn, nam kersvers voorzitter David Hosse het woord en sprak volgende bemoedigende woorden over Rotary in tijden van Corona.

"Sinds maart 2020 houdt het Coronavirus alle gebeuren, ook dat van Rotary, in de ban. De Coronaperiode was een periode van onzekerheid en niet goed weten hoe we de Rotarische activiteiten kunnen organiseren.
Uiteindelijk moeten we met Corona leren leven tot een vaccin of een andere oplossing beschikbaar is.  We moeten er absoluut rekening mee houden in alles wat we doen. De Rotarische gedachte is altijd centraal blijven staan en zo moet dit ook altijd blijven.
Ik dank het huidige bestuur van het Rotaryjaar 2020-2021 en onze leden oprecht om me het vertrouwen te schenken! Het spreekt voor zich dat ik de Rotarische gedachte vol engagement zal leiden en ondersteunen!"

Tot slot nam ook intredend voorzitter voor het volgende Rotaryjaar 2021-2022, Jo Heremans, het woord en onderstreepte op haar beurt de Rotarische gedachte en werden de positieve, ondersteunende woorden van past-gouverneur Marc Bosmans voorgelezen.

Alle leden van Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw zijn een (h)echt team van vrienden die ondanks Corona gemotiveerd zijn en zich willen blijven inzetten voor sociale projecten en andere goede doelen. Zo ondersteunt onze club onder meer VZW De Poel, OCMW Sint-Pieters-Leeuw, Revalidatieziekenhuis Inkendaal, de Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte personen, Brothers of Solidarity, ...

Wil jij ook je steentje bijdragen en deel uitmaken van deze prachtige organisatie? Contacteer ons via rotary.sintpietersleeuw@gmail.com.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?