GO! Atheneum Liedekerke bereidt zich voor op de toekomst en leert scoren voor het leven

Er waait een nieuwe wind op de campus van het GO!AL. Meer bepaald het directieteam wil de school future proof maken. Innovatie op vele domeinen staan voor de deur. De voorbereidingen gebeuren dit jaar om volgend jaar echt een school van de toekomst te worden. Samenwerking wordt het sleutelwoord, dit met tal van partners, zoals de basisschool en de middenschool van de campus, bedrijven, het hoger onderwijs,  de gemeente, de provincie, ...

Nieuw directieteam

Drie dames aan het roer gaan voor de toekomst. Mania Van der Cam, de nieuwe directeur van het Atheneum Liedekerke wil samen met de technisch adviseur coördinator Els De Ridder en de leerlingenbegeleider Patricia De Paepe, gaan voor een school waar elk talent telt. "Afkomst is niet belangrijk, toekomst wel". Wij willen een maximale leerwinst bereiken bij elke leerling en ze allen zo goed mogelijk begeleiden om een succesvolle toekomst tegemoet te gaan.

Duaal gaat Europees

Het GO!AL is een pionier op het vlak van duaal leren.  De unieke samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld is een win-win situatie voor alle partijen. Op die manier krijgen onze leerlingen de kans met de nieuwste technologieën en uitrusting aan de slag te gaan. De algemene vorming en de theorie krijgen ze nog steeds op de schoolbanken, maar voor de praktijklessen gaan ze aan de slag op de arbeidsmarkt. Daarenboven krijgen ze de kans om als één van 5 pilootscholen internationale ervaring op te doen via een Erasmus+ project. Internationalisering is onmisbaar in onze geglobaliseerde wereld.

Modernisering secundair onderwijs

Na het hervormen van de eerste graad, is het volgend jaar de beurt aan de tweede graad. De school wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt of om verder te studeren. Er zal dus een waaier aangeboden worden van arbeidsmarktgerichte of doorstroomrichtingen. Maar ook de dubbele finaliteit kot ruim aan bod.

Nieuwe opleidingen voor de arbeidsmarkt van morgen

Het curriculum van de school wordt onder handen genomen. De school wil opleidingen bieden voor de beroepen van de toekomst. Schoonheidsverzorging, Digital expert, Communicatie en media en Biotechnische wetenschappen zijn een greep uit het nieuwe aanbod vanaf volgend schooljaar.

Unieke samenwerking met de ErasmusHogeschool Brussel

De studierichtingen van het GO!AL bieden de ideale voorbereiden om een succesvol parcours af te leggen op de Hogeschool. Daarenboven komt er een unieke samenwerking via het gebruik van de labo's van de EHB, gastlessen, bezoeken, .... Maar ook op de arbeidsmarkt zijn onze leerlingen gegeerd. Kortom knelpuntberoepen leer je op het GO!AL en leer je scoren voor de toekomst.

Brede school

Maar het GO!AL wil verder gaan. Ze willen de buurt binnen halen op school. Daarom zal er een park aangelegd worden dat overdag gebruikt wordt door de leerlingen van de campus, maar tijdens de weekends en in de vakantieperiodes zijn de buurtbewoners welkom. Als MOS-school willen ze resoluut voor duurzaamheid kiezen. Ook onze sporthal verwelkomt buiten de lesuren plaatselijke verenigingen te kunnen ontvangen tegen een billijke vergoeding. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?