Roosdaal neemt begroetingsruimte begraafplaats in gebruik

Het gemeentebestuur heeft zondag de begroetingsruimte aan de gemeentelijke begraafplaats ingehuldigd. Het gaat om een overdekte ruimte waar begroetingen kunnen gebeuren na een begraving of uitstrooiing.

De gemeente kocht in 2000 een perceel grond van de kerkfabriek van Strijtem om de, in 1982 geopende begraafplaats, uit te breiden. In 2016 werd aan Haviland de opdracht gegeven om de bouw van een begroetingsplaats voor te bereiden. Het ontwerp werd toevertrouwd aan de Roosdaalse architect Nicolas Breyne en bouwonderneming Roels voerde de werken uit.

"Met Allerheiligen in het vooruitzicht kunnen we de begroetingsplaats net op tijd openen. Ondanks een toename van het aantal crematies en verstrooiingen blijft een begraafplaats toch een plek waar mensen samen komen om een laatste groet te brengen aan hun overledenen”, zegt burgemeester Wim Goossens.

“In deze begroetingsruimte kunnen kleine ceremonies plaats hebben. De totale kosten bedragen 457.000 €”, zegt schepen van openbare werken Emanuel de Bethune. Naast de begroetingsruimte zelf omvat dit project ook een sanitaire ruimte voor bezoekers alsook een ruimte voor het personeel, dat instaat voor het onderhoud. De werknemers konden jaren alleen terecht in een tuinhuis zonder elektriciteit.

De gemeente had vertegenwoordigers van diverse geloofsovertuigingen uitgenodigd. Pastoor Chris Van den Bossche wijdde het gebouw in. Dokter Rudy Liagre van de Verenigde Protestantse Kerk in België stelde de protestantse gebruiken voor. Er was ook iemand van het Humanistisch verbond uitgenodigd.

Zie ook: Werken begonnen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?