Werken aan begroetingsruimte begraafplaats zijn begonnen

Eind november wordt op de centrale begraafplaats in de Lostraat  een begroetingsruimte in gebruik genomen. De gemeente Roosdaal investeert 350.000 € in dit project.

De huidige centrale begraafplaats wordt aan de straatzijde uitgebreid met extra plaats voor graven maar ook met een indrukwekkend gebouw. Naast de begroetingsruimte zelf omvat dit project ook een sanitaire ruimte voor bezoekers alsook een ruimte voor het personeel, dat instaat voor het onderhoud. De werknemers konden jaren alleen terecht in een tuinhuis zonder elektriciteit.

De toekomstige begroetingsruimte geeft zowel uitzicht op de huidige begraafplaats, als op het toekomstig uitbreidingsgebied van de begraafplaats. De begroetingsruimte is een open ruimte die de mensen beschut tegen de regen. Het wordt opgebouwd uit beton en hout.

Het was de bedoeling om donderdagavond de eerste steen te plaatsen maar dat was niet mogelijk omdat de aannemer nog maar pas beton had kunnen gieten. Dat zou voor het bouwverlof gebeuren maar de extreme weersomstandigheden maakten dat onmogelijk. De aanvang van de bouw liep om die reden ook vertraging op.

Meerjarenplan

De begroetingsruimte op de Lostraat werd in het begin van de legislatuur in het huidig meerjarenplan van de gemeente opgenomen als een prioritaire doelstelling. Op 23 juni 2016 besliste de gemeenteraad om voor de studie en de bouwopvolging van de begroetingsruimte samen te werken met de intercommunale Haviland. In juni van vorig jaar kwam architect Nicolas Breyneals beste uit de prijsvraag en werd hij aangesteld. Op 23 april 2018 kwam bvba Roels als meest economische bieder uit de offertes en werd deze aangesteld.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?