Rondweg Asse: ambitieus voorontwerp afgewerkt

Het voorontwerp voor de Rondweg van Asse dat vanavond voorgesteld werd in het gemeentehuis van Asse, is een ambitieus plan voor een aangename, verkeersluwe dorpskern, een rondweg die mooi ingebed is in het groene landschap en een dicht netwerk van comfortabele fietspaden en fietsbruggen.

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “We willen het doorgaande verkeer uit het centrum van Asse halen. Vandaag kreunt de gemeente nog altijd onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Na 20 jaar van procedures en discussies is er nu een concreet perspectief op een oplossing. De leefbaarheid zal er fors op vooruit gaan, het verkeer wordt vlotter en veiliger en we raken niet aan ons glooiende Brabantse landschap. Ik heb alvast de nodige middelen vrijgemaakt om hier werk van te maken”.

Volgende stukken Rondweg absoluut noodzakelijk

Asse is vandaag een baandorp zoals zovele in Vlaanderen: het centrum is een steenweg met scholen, winkels en diensten, waar zich ook nog eens elke dag duizenden voertuigen per dag  (vierentwintigduizend per dag!) doorwurmen. De verkeerssituatie verbeterde licht met de aanleg van het eerste deel van de Rondweg, vanaf de spoorweg tot aan de Huinegem, maar de twee ontbrekende delen (ook wel ‘Noordtangent’ en ‘Westtangent’ genoemd) zijn absoluut noodzakelijk om het doorgaande verkeer definitief uit het centrum te weren. In de huidige situatie stropt het verkeer nog altijd op door de flessenhals aan de spooroverweg en Kalkoven.
 
Tracé: knoop in 2016 doorgehakt

Over de ligging van de Rondweg is de laatste jaren veel gediscussieerd, maar het provinciebestuur van Vlaams-Brabant hakte de knoop door, toen het na enkele hoorzittingen in 2016 met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening stedelijk gebied Asse’ de ligging van de toekomstige Rondweg vastlegde. Anne-Séverine Poupeleer van het Agentschap Wegen en Verkeer: “Zo’n beslissing is een evenwichtsoefening, want de Rondweg moet ver genoeg van het centrum liggen, zodat de bewoners van het centrum er geen last van hebben. Maar ook niet te ver, zodat de Rondweg een realistisch alternatief voor de Brusselsesteenweg wordt. En zeker niet zo ver, dat hij ook gebruikers van de nabij gelegen E40 aantrekt - die de file op de E40 willen omzeilen. Met het voorontwerp krijgt het eerder vastgelegde tracé nu verder invulling.”   

Open ruimte bewaard

Een ander belangrijk voordeel van de inplanting van de Rondweg - relatief - dicht bij het centrum van Asse, is dat de valleien van de Krameibeek en de Broekebeek bewaard blijven. Burgemeester Koen Van Elsen: “Onze open ruimte is een waardevol goed en dat willen we zo houden. Die voorwaarde is dan ook bepalend geweest, bijvoorbeeld in de keuze om het fietspad tussen Huinegem en de Prieelstraat ten zuiden van de Rondweg aan te leggen. Daardoor blijft de impact op de Krameivallei miniem.   En door het kruispunt aan Kalkoven gelijkgronds en compact te maken kunnen we een landschappelijke verbinding tussen de Krameivallei en de Broekevallei leggen. Ik ben ook heel tevreden met de manier waarop de fietssnelwegen waar we de komende jaren werk van zullen maken, aansluiten op lokale fietspaden en op de drie fiets- en voetgangersbruggen, o.a. die aan de Rampelberg die dan de toegang wordt naar het stadsrandbos Putberg. Asse zal er met dit project een stuk groener en duurzamer op worden. Zowel voor fietsers als voetgangers is dit een grote stap vooruit.”  

Compact kruispunt voor Kalkoven, tunnel onder spoorweg

Voor het toekomstige kruispunt van de Rondweg met de Brusselsesteenweg (N9) vergeleken de ontwerpers verschillende “ongelijkgrondse kruisingen”, zoals een korte tunnel of een tunnel met een keerpunt. Uiteindelijk bleek het ontwerp van een klassiek, gelijkgronds kruispunt de beste oplossing. Er dient dan minder ruimte ingenomen voor voorsorteerstroken en hoge bomen kunnen worden geplant (voor de “landschappelijke verbinding” waarvan sprake hierboven). Voor de spoorwegovergang is er een duidelijke voorkeur voor een passage onder het spoor, omdat op die manier het landschap niet verstoord wordt.
 
Gesprekken met eigenaars en informatieavond

Begin juni kregen de eigenaars van een tweehonderdtal percelen in de reservatiestrook van de Rondweg (de strook vastgelegd in het hierboven vermelde Ruimtelijk Uitvoeringsplan) een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis.  Het Agentschap Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van Asse zullen hen de komende dagen informeren over het voorontwerp en de mogelijke gevolgen voor hun eigendommen – de “mogelijke” gevolgen, want vandaag is nog niet bekend voor alle percelen welke effectief onteigend zullen worden. De ontwerpers zullen daar pas duidelijkheid over hebben als het definitief ontwerp klaar is. In september organiseert Wegen en Verkeer een informatieavond voor alle omwonenden.

Tot slot de vernieuwingen op een rijtje :

    Huinegem: gelijkgronds lichtengeregeld kruispunt

    spoorwegonderdoorgang

    gelijkgronds, compact kruispunt aan Kalkoven (conflictvrij voor fietsers en voetgangers)

    kruispunt Edingsesteenweg (lichtengeregeld voor fietsers en voetgangers)

    drie fiets- en voetgangersbruggen aan Prieelstraat, Koensborre en Broekeweg (voor Koensborre wordt ook de mogelijkheid van een tunnel nog onderzocht)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?