Rondetafelgesprekken over speerpunten van het beleid

Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners en geïnteresseerden uit op 2 december om 20 uur in GC Warande voor een rondetafelgesprek over het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2026. "Samen wensen we van gedachten te wisselen over de speerpunten van het beleid dat de komende 6 jaar gevoerd zal worden", aldus het bestuur.

Met de zogenaamde 'rondetafelgesprekken' wil het gemeentebestuur de mening van de burger leren kennen en aftoetsen wat er leeft bij zijn inwoners. De gesprekken zullen over deze 8 thema’s handelen:

- Welzijn: sociale en inclusieve gemeente waar iedereen gelijke kansen krijgt om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en waar diverse bevolkingsgroepen, met respect voor de grondwaarden en voor ieders eigenheid, met elkaar samenleven;
- Milieu: gezonde, groene en klimaatneutrale gemeente;
- Mobiliteit: vlot verkeer waarbij zowel de bereikbaarheid van en binnen de gemeente als de veiligheid en het comfort van voetganger, fietser en autogebruiker worden gewaarborgd  ;
- Wonen: woon- en leefgemeente op mensenmaat met een evenwicht tussen ruimte voor kwaliteitsvol wonen, (be)leven, ontmoeten, groen en zacht ondernemen;
- Vrije tijd: bruisende en ontmoetingsgerichte gemeente waar inwoners en bezoekers culturele en vrijetijdsactiviteiten kunnen maken en smaken;
- Veiligheid: alle buurten en wijken zijn veilig en net, bewoners en bezoekers voelen zich er veilig;
- Lokale economie: aantrekkelijk handelscentrum voor de omliggende gemeentes met een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt en zich profileert als toegangspoort naar een beleefbare Dendervallei en het Pajottenland;
- Dienstverlening: het lokaal bestuur is een efficiënte en effectieve organisatie met een klantvriendelijke dienstverlening.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via dit inschrijvingsformulier tot ten laatste woensdag 27 november 2019. Er kunnen maximaal 3 thema’s gekozen worden, maar dit is geen verplichting.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?