Rodenaren zingen Vlaams op 11 juli-viering

SINT-GENESIUS-RODE - De 11 juliviering is in Sint-Genesius-Rode traditioneel een dag waarop de Vlamingen hun aanwezigheid in deze gemeente met bijzonder taalstatuut op een positieve en gezellige manier kenbaar wensen te maken.

De Culturele Raad Rode vzw bundelt alle Nederlandstalige verenigingen die een groot cultureel aspect in hun werking hebben. Van daaruit werd een ‘Werkgroep 11 juli’ opgericht die zich al enkele jaren ontfermt over het organisatorische aspect van de viering. Sinds zes jaar worden Sportoverleg Rode en Jeugdwerkgroep Rode, twee vzw’s die respectievelijk de Nederlandstalige sportverengingen en jeugdverenigingen van Sint-Genesius-Rode overkoepelen, nauw betrokken bij de organisatie.

Het feest zal op zaterdag 5 juli 2014 in GC de Boesdaalhoeve in de Grote Schuur plaatsvinden. Er wordt traditiegetrouw en tegelijk bewust gekozen voor deze locatie omdat dit hét huis van de Nederlandstalige verenigingen van Sint-Genesius-Rode is. Tegelijkertijd staat GC de Boesdaalhoeve natuurlijk open voor alle Rodenaren die het Nederlands onder de knie hebben of het willen oefenen. Gastvrijheid is hier een sleutelwoord, ook tijdens een 11-juliviering.

Al voor de achtste keer op rij kan iedereen proeven van enthousiaste zangers op het podium, een zangboekje met Nederlandstalige hits van vroeger en nu, de getalenteerde Ronny Marino aan de piano en vooral … heel veel ambiance.

Meer informatie over het evenement via deze link


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?