Rode Kruis Halle huldigt vrijwilligers

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie blikte de afdeling Halle van het Rode Kruis terug op het voorbije jaar. Afdeling Halle is actief op het grondgebied van Halle, Pepingen, Herne, Galmaarden en Bever. Bijna alle burgemeesters, enkele schepenen en vertegenwoordigers van de politiezones waren aanwezig op de receptie.

Afdelingsvoorzitter Frank Borremans benadrukte dat 2018 geen gemakkelijk jaar was door de inbraak in de lokalen en ziekenwagen. Dankzij de bemoedigende steun van vele inwoners waarvan velen ook financieel geholpen hebben, acties georganiseerd door de spoedafdeling van het St.-Maria ziekenhuis en door het rommelmarktcomité van Halle en steun van de Lions Kasteel van Gaasbeek, hebben de vrijwilligers met veel veerkracht de draad opnieuw kunnen oppikken en vol moed en overgave hun taken op vrijwillige basis en zeer deskundig uitgevoerd.

Via deze weg dankt het Rode Kruis nogmaals ALLE inwoners van Bever, Galmaarden, Halle, Herne en Pepingen evenals alle organisatoren van harte voor deze steun.

Vrijwilligers

Naar jaarlijkse traditie werden ook enkele vrijwilligers gehuldigd voor hun jarenlange onbaatzuchtige en overtuigde inzet. Werden gehuldigd voor 15 jaar vrijwilligerswerk bij Rode Kruis Vlaanderen: Camerlynck Linda, De Romagnoli Godelieve, Lories Godelieve, Pattyn Roza, Nathalie Derauw. En werden gehuldigd voor 10 jaar vrijwilligerswerk: Delhy Imke, Deneyer Andy, Lintermans Olivier, Mertens Jeroen, Van Den Bergh Koen, Vanderhaegen Peter, Vankelegom Anna Maria.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?