Restanten eerste parochiekerk van Buizingen teruggevonden

BUIZINGEN – Archeologen van Monument-Vandekerckhove nv hebben opmerkelijke vondsten gedaan rond het kasteel van Buizingen. Ze vonden verschillende skeletten en ook de restanten van de eerste parochiekerk. De archeologen kregen de kans om de plek  te onderzoeken want de verharding rond het kasteel wordt volledig vernieuwd. 

De archeologen kregen hulp van de heemkundige kring Hallensia die de geschiedenis van het complex onderzoekt. “Rond het kasteel hebben we sporen gevonden van tuinbouwactiviteit die zeker 1000 jaar oud kunnen zijn, dus uit de volle Middeleeuwen”, vertelt archeoloog Bert Heyvaert. “We hebben ook delen van het kasteel gevonden die in de loop der jaren zijn afgebroken want het kasteel zag er vroeger helemaal anders uit.”

“Veruit de meest interessante vondsten hebben we aan de voorkant van het kasteel gedaan. Daar hebben we resten van de allereerste parochiekerk van Buizingen gevonden”, zegt hij. Lokale historici probeerden de exacte locatie van het kerkje en de bijhorende begraafplaats al jaren te achterhalen. Er werden muurresten van het gebouwtje naast de toren gevonden en werden deels overbouwd door het huidige kasteel. De muur is een meter dik en bestaat uit lokale natuursteen.

De archeologen vonden ook enkele skeletten. “Enkele merkwaardigheden daaraan zijn dat ze heel dicht tegen de oppervlakte liggen, wat erop lijkt te wijzen dat het terrein in de loop der jaren aanzienlijk is afgegraven en dat het om skeletten van kinderen gaat. Waarschijnlijk personen van een tien à twaalf jaar oud”, vertelt de archeoloog. “Traditiegetrouw werden kinderen nogal vaak heel dicht tegen de kerk begraven. Dat is iets dat we bij heel veel archeologische opgravingen zien terugkomen. Met de metaaldetector zijn we erin geslaagd om op de schedel van een van die skeletten een klein haarspeldje terug te vinden. Dat wijst erop dat het een jong meisje was dat werd begraven.”

Het archeologisch team zal nog trachten om door natuurwetenschappelijk onderzoek de muurresten exact te dateren. Ook de beenderen zullen ze eerst nog verder bestuderen. De resultaten van de opgraving worden verwerkt tot een uitgebreid rapport dat onder andere in het stadsarchief raadpleegbaar zal zijn. Ook in het tijdschrift Hallensia wordt het toegelicht.

Op vrijdag 13 juni  worden de vondsten voor het publiek opengesteld tussen 19 uur en 21 uur. Dat gebeurt eenmalig. 

Audio: Archeoloog Bert Heyvaert geeft meer uitleg. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?