RESOC schetst sociaaleconomische uitdagingen voor nabij toekomst

REGIO - In mei 2011 kent regio Leuven 10 785 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) en Halle-Vilvoorde 14 442 NWWZ. De crisis van 2009-2010 is enigszins verteerd en het aantal ontvangen vacatures zit opnieuw in de lift (+34% tov 2011).

Het aantal knelpuntvacatures (moeilijk invulbare vacatures) bleef echter hoog tijdens de crisis en zal in de nabije toekomst voor nog grotere problemen zorgen. Het gaat om bijzondere technische of gespecialiseerde jobs, of jobs met bijzondere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.  Het wordt dus een uitdaging om deze knelpuntvacatures ingevuld te krijgen.  RESOC legt daarbij de focus op de luchthaven en op de zorgsector, twee speerpuntsectoren in de provincie Vlaams-Brabant. Om deze knelpuntvacatures ingevuld te krijgen, gaat RESOC voor meer intense samenwerking met Brussel en Waals-Brabant en tussen de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Forem en Actiris. Tegelijk zal ook het onderwijs zich meer moeten toespitsen op deze sectoren. In het bijzonder voor de luchtvaart is er nood aan meer specifieke opleidingen in de middelbare en hoge scholen. Voor de zorgsector ligt de uitdaging bij een groter instroom van leerlingen in de bestaande opleidingen. Bovenal moet men zorgen voor een goede heroriëntering van de huidige werkzoekenden. De 'Airport Academy' is zo een initiatief (van VDAB en VOKA) dat werkzoekenden naar een job op de luchthaven moet toeleiden.

 RESOC pleit ook voor een nieuwe aanpak voor kansengroepen.  Momenteel hebben allochtone/anderstalige werkzoekenden, arbeidsgehandicapten, oudere en langdurig werkzoekenden minder kansen op de arbeidsmarkt. Voor anderstalige werkzoekenden moet meer werk worden gemaakt van geïntegreerde trajecten waarbij taal- en beroepsopleidingen sneller worden gecombineerd. Verder inzetten op taalbeleid in bedrijven is een must. Hier moeten aparte subsidies via taalplannen en taal-IBO's soelaas bieden. Voor anderstalige werkzoekenden met leerbeperkingen moeten extra opleidings- en tewerkstellingsinspanningen gebeuren. Voor oudere werkzoekenden en werkzoekenden met een arbeidshandicap moeten bedrijven en besturen nog meer gebruik maken van de specifieke tewerkstellingsmaatregelen.

RESOC zet ook verder in op sensibilisering via initiatieven als 'duodag' (ww.duodag.be) die de mogelijkheden van personen met een handicap in de verf zetten. Specifiek voor oudere werknemers moet er meer aandacht gaan naar een retentiebeleid dat hen de kans geeft langer aan de slag te blijven binnen het bedrijf. Hiervoor kunnen bedrijven middelen krijgen via diversiteitsplannen. Voor laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden is het tenslotte belangrijk dat de sociale economie wordt versterkt.  Onlangs ondertekenden 30 lokale besturen uit Vlaams-Brabant een intentieverklaring omdat ze werk willen (blijven) maken van sociale economie-projecten in hun gemeente. Verder moet de doorstroom verbeteren van sociale naar reguliere economie waar mogelijk. Op lokaal niveau moet er meer samen gewerkt worden tussen OCMW en VDAB, zodat ook leefloontrekkenden die arbeidsklaar zijn, makkelijker aan het werk geraken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?