Rekening van 1000€ voor Galmaardse sluikstorter

Dankzij een nauwe samenwerking tussen enkele buurtbewoners, de gemeente- en politiediensten en de lokale supermarkten kon een sluikstorter uit Galmaarden worden betrapt.

Enkele alerte buurtbewoners merkten op dat er ter hoogte van de Munkbaan in Galmaarden regelmatig afval werd gedumpt. Zij maakten hiervan melding bij de gemeente Galmaarden en de wijkinspecteur. Door de politie werden in totaal 7 processen-verbaal inzake ‘sluikstort’ opgesteld.

De inhoud van de afvalzakken werd grondig doorzocht. Aan de hand van enkele kassatickets en met de medewerking van de betrokken plaatselijke winkels kon de dader worden geïdentificeerd. Deze heeft meerdere feiten bekend.

De betrapte sluikstorter zal moeten opdraaien voor de opruimkosten en er zal een GAS-boete worden opgelegd. Het kostenplaatje zal al snel oplopen tot om en bij de 1000 euro.

De aanpak van sluikstort is een prioriteit voor de gemeente Galmaarden en binnen de werking van de politiezone Pajottenland.

De gemeente roept daarom iedereen op om alert te zijn voor sluikstorters. Het melden van zwerfvuil en sluikstort kan steeds via de milieudienst van de gemeente Galmaarden: milieu@galmaarden.be

Ben je zelf getuige van sluikstortingen, wees dan aandachtig voor nummerplaten. Dergelijke info wordt best doorgegeven aan de lokale politie Pajottenland via het blauwe nummer (054 31 35 01) of via e-mail PZ.Pajottenland.LIK@police.belgium.eu


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?