Rekening en budgetwijziging gemeente Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW - Na de opstart in 2014 van de nieuwe boekhouding werd in 2015 verder gewerkt aan het leeuw plan 2020 en werden de daarbij horende kosten en opbrengsten verwerkt in de gemeentelijke boekhouding.

Dit resulteert in een positief exploitatieresultaat van € 6.084.184,00. De exploitatie-uitgaven bedroegen in 2015  31.961.666,00 €zijnde  2.187.740,20 €minder dan in 2014. De daling van de kosten zijn voornamelijk opvallend in de werkingskosten (- 942.950,94 € ) en de overdrachten (-1.103.708,95€ ). In de werkingskosten is een aanzienlijk deel van deze daling het positieve gevolg van het gewijzigde afvalbeleid, waardoor deze kosten merkelijk gedaald zijn. In de overdrachten zijn het voornamelijk de toelagen aan de hulpverleningszone die voor een grote schommeling in de rekeningcijfers zorgen.

In 2015 waren de exploitatiekosten verdeeld als volgt:

Er werden in 2015 in totaal voor 4.335.873,00 € investeringen geboekt. De gemeente kon deze investeringen in 2015 financieren zonder nieuwe leningen aan te gaan en dus is de openstaande leningsschuld per eind 2015 gedaald. De prognose voor 2016 is dat de gemeente ook voor dit jaar al haar kosten zal kunnen betalen zonder bijkomende leningen. Het bestuur wil wel een kleine bijsturing doen van haar budget opdat het budget zou aansluiten bij de laatst gekende gegevens. In de exploitatie stijgen de uitgaven hierdoor met 32.897,62 € maar ook de ontvangsten stijgen met 40.000,00 € waardoor de autofinancieringsmarge met  7.102,38 € stijgt.

Voor de investeringen werden de voorziene budgetten voor de verbouwingen aan het gemeentehuis en de hoofdbibliotheek doorgeschoven naar volgend jaar ( € - 1.320.000,00)en er werden extra budgetten voorzien.

Rekening AGB en budgetwijziging

Het sportbeleid werd in 2015 voor het eerst uitgewerkt vanuit het Autonoom gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw (AGB). Het AGB voert dan ook zijn eigen boekhouding conform de boekhoudregels en stelt dus jaarlijks een budget en rekening op.

De totale uitgaven in de exploitatie voor het sportbeleid bedroegen in 2015 € 366.007,00, waarvan een € 30.640,92 als vergoeding aan de gemeente voor de gebouwen die de gemeente in erfpacht heeft gegeven aan het AGB. Daartegenover verwerft het AGB inkomsten uit het sportbeleid maar deze ontvangsten volstaan niet om de werking te dekken waardoor de gemeente het AGB ondersteunt met prijssubsidies. Deze prijssubsidies bedroegen in 2015 € 97.963,69.

Voor 2015 was er een investeringsbedrag van 45.000,00 € voorzien voor de vervanging van de verlichting in de sporthal Wildersportcomplex. Deze investering zal echter pas in 2016 uitgevoerd worden, waardoor de investeringen in het AGB beperkt bleven tot de aankoop van nieuw sportmateriaal t.b.v. 3.620,00 €.

Voor 2016 voorziet het AGB naast de overgedragen investering van 2015 nog 2 andere belangrijke en noodzakelijke investeringen, zijnde de herstelling van de sportvloer in het Wildersportcomplex ( 10.000,00 € ) en een UV-installatie in het zwembad ter verbetering van de kwaliteit van het zwembadwater (50.000,00 €). Deze investeringen werden opgenomen in de eerste budgetwijziging van 2016.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?