Reinigen van de grachten

Al enkele weken is de technische dienst van de gemeente Galmaarden druk bezig met het reinigen van de grachten langsheen het gemeentelijk wegennet.

Momenteel zijn ze bezig in de Hollestraat waarbij zowel de gracht als het gedeelte tussen straat en wegdek genivelleerd wordt.  Bijkomend plaatsen ze nog nieuwe kopmuren en afwateringsstroken om te verhinderen dat het water op de straat blijft staan. Dit was dringend nodig op onder andere de Heirbaan en de Hoogstraat. Door het verwijderen van het slib en het wegwerken van afkalvingen moeten die werken zorgen voor een betere afwatering en netheid van die wegen. Privé- en perceelsgrachten moeten wel door de aanpalende eigenaars worden onderhouden.

“Dit alles is een werk dat over meerdere jaren wordt gespreid en in de toekomst zal gedigitaliseerd worden in een grachtenplan zodat duidelijk is welke gracht wanneer werd gereinigd”, aldus Ludo Persoons, schepen voor openbare werken. “Al deze werken gebeuren door onze mensen van de technische dienst. Ik wil hen dan ook al bedanken voor het reeds geleverde werk”. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?