“Red begraafplaats Vollezele” haalt 1e agendapunt op gemeenteraad

Mede gesteund door de handtekeningenactie bij Galmaardenaren, verkreeg het burgerinitiatief dat het thema van de geplande ontruiming op de begraafplaats in Vollezele, opnieuw op de agenda van de Gemeenteraad van morgen, 30 maart 2021 om 20 uur, staat geagendeerd.

“Morgen krijgen wij de kans onze ondersteunende argumenten op de virtuele gemeenteraad kort toe te lichten. Het zal politieke moed vergen van het bestuur om op de beslissing die de gemeenteraad op 30 december 2019 nam, om in Vollezele tot ontruiming over te gaan, terug te komen. Maar wij vertrouwen erop dat de gemeente de ‘vibe’ die van ons burgerplatform uitgaat, zal grijpen om te tonen dat zij werk willen maken van het politiek bewustzijn van haar burgers in het kader van de door hen hoog in het vaandel gedragen burgerparticipatie.”

“Wij vragen dus met aandrang om de geplande ontruiming op de begraafplaats van Vollezele te stoppen omdat er nog voldoende plaats is om een herinrichting uit te voeren zonder nog meer grafstenen van niet-geconcedeerde graven van 70/80 te moeten ruimen.”

“We beseffen dat er dat bewuste Vlaamse decreet van 2004 is dat o.a. stipuleert dat een niet-geconcedeerd graf minimum 10 jaar grafrust krijgt en daarna ontruimd MAG worden, maar NIET MOET worden. Vandaar dat wij het  gemeentebestuur van Galmaarden willen vragen, gesteund door vele Galmaardenaars en ook andere sympathisanten daarbuiten, terug te komen op de beslissing van de gemeenteraad van 30 december 2019 en de ontruiming die voor 15 november 2021 gepland is, tegen te houden. Zo blijft er tijd om samen in dialoog te gaan om naar een betere oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.”

“We vragen de mogelijkheid om de niet-geconcedeerde graven te behouden, zoals bvb. in het naburige Gooik en Herne. Tweede optie zou zijn, deze graven te «regulariseren» als een soort nieuwe concessie. In de jaren 70 en 80 werd er  namelijk nog niet over betalende concessies gesproken, enkel over begravingen in volle grond en in een aangekochte grafkelder.”

“En als derde optie: op de plaats van het graf van onze dierbare overledene een onderhoudsvriendelijk gedenksteentje met naam, geboorte- en sterfdatum opdat het graf niet in de anonimiteit zou verdwijnen.”

“Het weze duidelijk : het gaat hier geenszins over particulier belang maar over het algemeen belang voor alle Groot[1]Galmaardenaren (en ook voor heel wat uitwijkelingen die nog familie op de begraafplaatsen liggen hebben). Want uit mails die we mochten ontvangen, werd duidelijk dat ook mensen uit Galmaarden en Tollembeek bij onze burgervader en op de gemeente zijn gaan aankloppen, om de ontruiming op hun begraafplaats tegen te houden. Maar aan deze individuele vragen werd jammer genoeg geen gehoor gegeven. Vandaar dat wij in Vollezele niet anders konden dan ons te verenigen om gehoord te worden”, besluiten de leden van het burgerplatform.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?