Rechtbank veroordeelt uitbaters carwash in Ternat

Op 18 december 2019 heeft de in sociaal recht gespecialiseerde correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een vonnis uitgesproken lastens de zaakvoerders van het carwashbedrijf op de Assesteenweg 117 in Ternat.

De veroordeling is het resultaat van een intensief onderzoek op basis van diverse controles door het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde, de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie) en de politiezone TARL. De resultaten van de laatste controle in november 2019 via : Arbeidsauditoraat verzegelt carwash in Ternat

De beklaagden werden veroordeeld wegens:

    mensenhandel;
    illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten;
    niet-aanmelding van arbeidskrachten in de DIMONA-databank van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ);
    het niet aangeven van verschuldigde bijdragen aan de Rijksdienst Sociale Zekerheid;
    niet-betaling van de wettelijke lonen.

De twee hoofdbeklaagden kregen een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel gedurende 3 jaar en een geldboete van 2.000 euro (te vermeerderen met de opdeciemen tot 16.000 euro) alsook de ontzetting voor 5 jaar uit de rechten bepaald in artikel 31 Strafwetboek §1 zoals het vervullen van openbare ambten. De rechtbank legde ook de sluiting van de carwash op voor een periode van 3 jaar. De beklaagden tekenden ondertussen beroep aan tegen het vonnis.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?