Arbeidsauditoraat verzegelt carwash in Ternat

Op 18 november controleerde de politiezone TARL op vraag van het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde een carwashbedrijf in Ternat.

De actie gebeurde in samenwerking met de milieutoezichthouder van de gemeente Ternat, de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie), Federale Overheidsdienst Financiën, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC).

De zaakvoerder was tijdens de actie niet aanwezig. De RSZ-inspectie stelde zwartwerk vast. Ook de Federale Overheidsdienst Financiën stelde inbreuken vast. Het arbeidsauditoraat besliste om over te gaan tot verzegeling van de carwash. Dit betekent dat de zaakvoerder zich eerst in regel moet stellen op vlak van sociale zekerheid alvorens de verzegeling opgeheven wordt.

De dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC) en de milieutoezichthouder van Ternat hebben behalve inbreuken inzake leefmilieu ook vastgesteld dat er geen milieuvergunning is afgeleverd voor de uitbating van de carwash. Zij stellen hiervan proces-verbaal op en doen de nodige opvolging.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?