Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst vergunning voor landbouwloods in Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied

Einde maart heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning geschorst voor de bouw van een grote landbouwloods in de Vogelzangbeekvallei in Sint-Pieters-Leeuw.

"De vergunning die in juli 2020 door de provincie Vlaams-Brabant werd verleend doet de wenkbrauwen fronsen. De herwaardering van valleigebieden krijgt een centrale plaats in officiële beleidsdoelstellingen. Het herstel van drassig weideland moet bijdragen tot een robuust klimaatbeleid en tot landschapsontwikkeling. Op beide vlakken is de vergunde loods en de bijkomende verharding in tegenspraak met het beleid", laat de Anderlechtse natuurvereniging CCN Vogelzang CBN weten.

"De afgelopen decennia ging in Vlaanderen veel natte natuur verloren met problematisch lage grondwaterstanden als gevolg. De van oudsher vochtige weilanden in valleigebied moeten opnieuw hun rol van waterbuffer kunnen spelen en zo een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering en verdroging. Met de Blue Deal wenst Vlaanderen het roer om te gooien om te komen tot minder verharding, meer vernatting en natuur. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw geeft met een onthardingsproject van 2.800 m² stroomafwaarts op de rechteroever van de Vogelzangbeek dit beleid een concrete invulling. Het stemt tot nadenken dat de gemeente en de provincie een vergunning toekennen waardoor stroomopwaarts meer dan 4.000 m² kan verhard worden in dezelfde vallei."

In het Anderlechtse natuurgebied Vogelzang aan de overkant van de beek werd veel geïnvesteerd in de aanleg en herwaardering van poelen en grachten. Spijtig genoeg vallen tijdens de hete zomers van de afgelopen jaren ook de grotere poelen droog waardoor veel typische fauna en flora dreigt verloren te gaan. Een verdere verharding langs Vlaamse kant belemmert het herstel van de Vogelzangbeekvallei.

Ook als houten chalet past deze loods niet in het landschap

Het perceel van de landbouwloods staat in het Gewestplan ingekleurd als Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied (LWAG). Met een hoogte van 11,8 meter en een grondoppervlak van 1.248 m² zou deze loods veel hoger komen dan de bestaande landbouwgebouwen op het perceel. De loods zou bovendien het zicht op de vallei ontnemen voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers op de Kortvondelweg. Zowel de gemeente als de provincie vinden dat een bekleding van de betonnen loods met hout en het aanplanten van een haag van 2 meter hoog, de constructie inpasbaar kan maken in het landschap. Daarom werden deze maatregelen als voorwaarden opgelegd in de toegekende vergunning. Hoeveel bomen moeten er sneuvelen om een dergelijk betonnen gevaarte een houten facelift te geven en hoe valt dat te rijmen met het aanplanten van bomen in de strijd tegen klimaatverandering?

Een dossier met een bedenkelijk parcours

Het dossier sleept al aan van begin 2019 en doorloopt daarbij een bedenkelijk parcours. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw had in eerste instantie een omgevingsvergunning afgeleverd zonder daarbij een openbaar onderzoek te organiseren. Deze vergunning werd in beroep vernietigd. In een tweede ronde verleende de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in beroep de vergunning maar ging daarmee in tegen het negatieve advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC). De deputatie deed daarbij geen moeite om de argumentatie van de POVC te weerleggen
De bewoners van de huisjes die gelegen zijn in de Vogelenzangstraat in beschermd landschap en de natuurvereniging CCN Vogelzang CBN zagen zich genoodzaakt een advocaat onder de arm te nemen om een verzoek tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB). Dit weerhield de betrokken landbouwer niet om met de werken van start te gaan waardoor een bijkomend verzoek tot schorsing noodzakelijk was.
In maart werd de omgevingsvergunning door de RvVB geschorst, waarbij de Raad brandhout maakt van de argumentatie van de provincie om de bouw van een dergelijke loods in LWAG toe te laten. De bewoners en de natuurvereniging hopen dat de provincie de vergunning zal intrekken of dat de begunstigde aan de vergunning zal verzaken. Voorlopig blijft het windstil langs de kant van de tegenpartij maar welke manoeuvres zitten er nog in de pijplijn.

Situering

Rode pijl: Landbouwbedrijf gelegen aan de Herdeweg – Kortvondelweg 8 te 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw). De loods en bijkomende verharding worden gepland in de weide aan de Kortvondelweg.

Groene pijl: Natuurreservaat Vogelzang gelegen in Anderlecht langs de Vogelzangbeek.

Blauwe pijl: Huisjes gelegen in het beschermde landschap van de Vogelzangbeek in de Vogelenzangstraat in Anderlecht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?