PVDA eist afschaffing milieubelasting

De goedkeuring van het meerjarenplan en de wijzigingen op de belastingen en retributies zoals op  dinsdagavond 17 december door de gemeenteraad werden goedgekeurd, kan op weinig bijval rekenen bij de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid.

Kevin Kestemont van PVDA – Halle licht toe: ‘We missen duidelijk een eerlijke verdeling van de lasten. Onder andere de milieubelasting, in combinatie met een stijging van de vuilniszakken, vinden wij geen goede zaak. In Halle betaalt een gezin nu 55€ milieubelasting, een alleenstaande de helft. Zo een taks is zeer onrechtvaardig. Men vraagt de gezinnen de ecologische crisis te betalen, maar men laat de grote vervuilers eigenlijk buiten schot. De gezinnen betalen al veel, denk maar aan de prijs van het containerpark, de prijs van de vuilniszakken. De GFT-zakken maakt men de komende jaren trouwens veel duurder. Het wordt tijd dat de breedste schouders de zwaarste lasten betalen.  Die visie komt onvoldoende aan bod in het nieuwe meerjarenplan. We hadden op dat vlak op veel meer ambitie gehoopt van het nieuwe stadsbestuur.”

We vroegen het college van burgemeester en schepenen om een reactie

Ingezonden foto. Het voorbij weekend organiseerde PVDA-Halle in Het Lindegroen een druk bijgewoond etentje in kader van de campagne voor een burgerwet voor een  minimum nettopensioen van 1500


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?