Puuur viert 10 jaar

OPWIJK – Tien jaar geleden startte Puuur, toen nog Landelijk Dienstencoöperatief, met  de oprichting van de eerste kantoren in Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Puuur is één van de oudste dienstenchequebedrijven in Vlaanderen. Op dinsdag 9 juni zette  Puuur de medewerkers en klanten van het eerste uu(u)r in de bloemetjes. Samen klonken ze  op hun  10de verjaardag.

Er vallen gratis schoonmaakbeurten uit de lucht!

Naar aanleiding van haar 10de verjaardag liet Puuur in elk van haar 21 regiokantoren 100 ballonnen de lucht in. Uitkijken naar een Puuur ballon dus, want wie een ballonkaartje bemachtigt en terugstuurt, maakt kans op een gratis schoonmaakbeurt (wedstrijdreglement zie puuur.be).

Puuur pleit voor een goed  evenwicht  tussen sociale en economische opdracht én meer kwaliteitscontrole vanwege de overheid

Langer dan een decennium verzorgt Puuur huishoudhulp bij particulieren via dienstencheques. Sinds 2005 groeit de werking snel. Vandaag worden vanuit 21 regiokantoren in Vlaanderen huishoudhulpen uitgestuurd om te poetsen, te strijken, boodschappen te doen of een maaltijd te bereiden. Een hele ploeg medewerkers die bij 15.000 tevreden (onderzoek 2014)  klanten paraat staat.

Met 2.800 huishoudhulpen (met meer dan 68 verschillende nationaliteiten) en 100 medewerkers omkadering is Puuur een belangrijke werkgever en één van de grootste dienstenchequebedrijven in Vlaanderen.

Sterk competitieve omgeving

Omdat dienstencheques in de loop der jaren een stuk duurder geworden zijn, verwachten klanten steeds meer. Uit een recente klantenbevraging komt naar voor dat vooral oudere klanten en klanten zonder kinderen nood hebben aan meer flexibiliteit. Gezinnen met kinderen plaatsen de grondigheid van het poetsen bovenaan. 

Om hun huishoudhulpen te selecteren en te evalueren, hanteert Puur een gedetailleerd competentiewoordenboek. Nauwkeurig, ordelijk en net kunnen werken, zelfstandig werken, kunnen organiseren, communicatief vaardig zijn, klantgericht zijn, maar ook discretie en beroepsfierheid komen uitgebreid aan bod. Puuur besteedt daarom heel wat tijd aan vorming en opleiding van het personeel!

Kosten te hoog

De terugbetaalwaarde van de dienstencheque is niet in verhouding met de stijging van de loonkosten. De overheid heeft de terugbetaalwaarde sinds de opstart van de dienstencheques steeds verminderd. Na aftrek van de loonkosten van de medewerkers blijft er slechts een heel kleine marge over. Van deze marge dienen alle werkings- en omkaderingskosten betaald te worden, evenals de niet-productieve uren van de huishoudhulpen (vorming, HR-gesprekken, ziekte,…).

Voor de strijkateliers komt daar nog eens de kost van de infrastructuur en het materiaal bovenop, met als gevolg dat strijkateliers moeilijk rendement kunnen halen en er meer en meer gesloten moeten worden.

Puuur pleit voor het invoeren van een kwaliteitsnorm

De overheid heeft reeds strengere erkenningsvoorwaarden voorzien, maar deze hebben voornamelijk betrekking op administratieve en financiële vereisten. Om een professionele bedrijfsvoering en kwalitatieve tewerkstelling in dienstenchequebedrijven te garanderen, is er nood aan een kwaliteitsnorm.

Als recent toegetreden lid bij Federgon onderschrijft Puuur het kwaliteitscharter. Hiermee bevestigen we onze ambitie om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan onze medewerkers, klanten en partners.

Puuur vraagt de overheid om meer controle op kwaliteit, met name correcte loon- en arbeidsvoorwaarden en zorg voor de medewerkers zijn elementen die bijzondere aandacht verdienen. Het oneigenlijk gebruik van dienstencheques en het niet respecteren van het afsprakenkader plaatsen de sector regelmatig in een negatief daglicht. Vandaar het pleidooi om via een strategisch beleid en een lange termijnvisie te komen tot duidelijke kwaliteitsnormen.

Puuur wil dé toonaangevende organisatie zijn binnen de sector

In 2015 mag Puuur 10 kaarsjes uitblazen. 10 jaar ervaring als kwalitatieve dienstverlener en betrouwbare werkgever, dat willen we zeker in de verf zetten.

15.000 klanten, dat moet je immers elke dag opnieuw verdienen.

Puuur maakt een constante evenwichtsoefening tussen haar sociale en economische opdracht. We leggen de focus op duurzame tewerkstelling van personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en investeren in begeleiding, opleiding en ondersteuning van de medewerkers.

Ondanks de steeds kleinere marges blijft Puuur investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening: competentiemanagement, HR-beleid medewerkers, vastleggen strategische prioriteiten en doelstellingen, efficiënte administratieve organisatie, aanwezigheidsbeleid,…  Om de kosten te kunnen spreiden, is schaalgrootte een belangrijke troef. Puuur heeft de afgelopen 10 jaar verschillende poetsdiensten overgenomen en wil dit in de toekomst ook blijven verder doen.

Werkgelegenheid creëren en kansen bieden, vormen de kern van onze organisatie

Dit is ook de basis van het systeem van dienstencheques. ‘Wij dragen graag zorg voor onze medewerkers, dit zit immers in “ons” DNA’, stelt Ilse Schepens, directeur bij Puuur. “Het betekent dat we zorgen voor een aanbod op maat, zowel van de werknemers  als van de klant. Vooral op vlak van werkgelegenheid voor kansengroepen is een goede geografische spreiding erg belangrijk evenals een werkrooster dat rekening houdt met de gezinssituatie. “

Hoewel Puuur de tewerkstelling van personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt hoog in het vaandel draagt, zijn we tevreden met de afschaffing van de 60 % maatregel.

“We hebben steeds inspanningen geleverd om deze doelgroep te bereiken en blijven dit ook in de toekomst verder doen. Onze klanten hebben een vaste huishoudhulp en kunnen rekenen op de persoonlijke service van het regiokantoor in hun buurt. Elke dienst en elk regiokantoor zet zich maximaal in om de efficiëntie van hun kantoor en hun dienst continu te verbeteren. We willen onze klantvriendelijke cultuur verder uitdragen en onderstrepen en op die manier de toon zetten als een van de grootste dienstenchequebedrijven van Vlaanderen. “

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?