Provinciegouverneur Jan Spooren op bezoek in Galmaarden

Op woensdag 16 februari 2022 bracht provinciegouverneur Jan Spooren een werkbezoek aan de gemeente Galmaarden. Dit kadert binnen zijn ‘Ronde van Vlaams-Brabant’ langs de 65 gemeenten van de provincie. De gouverneur wil op deze manier vooral de bestuurskracht versterken en zorgen voor een betere samenwerking.

De ondersteunende en bemiddelende rol die hij opneemt voor de lokale besturen gaf aanleiding tot een diepgaander gesprek over thema’s als noodplanning in functie van de wateroverlast en het openbreken van enkele cruciale mobiliteitsdossiers. Daarnaast werd er ook gesproken over de ademruimte die lokale besturen op financieel vlak nodig hebben om te kunnen besturen en al hun taakstellingen professioneel te kunnen blijven garanderen.

Er werd onder andere een bezoek gebracht aan de site van het Baljuwhuis en de Sint-Pieterskerk waar de gouverneur geïnformeerd werd over de plannen omtrent de herbestemming van de kerk tot bibliotheek en ontmoetingsruimte.

Jan Spooren bracht in de voormiddag ook al een bezoek aan de gemeente Gooik.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?