Provincie zet in op sterker platteland : nieuwe projectoproep

De provincie Vlaams-Brabant investeert, samen met Vlaanderen, in de leefbaarheid van het platteland door plattelandsprojecten een financieel duwtje in de rug te geven.

“De uitdagingen voor het platteland zijn gekend: minder openbaar vervoer, minder school en welzijnsvoorzieningen, minder tewerkstelling. Toch hebben we in coronatijd ons dorp herontdekt, fietsen en wandelen door gevarieerde landschappen, velden en bossen. Jammer dat de terrasjes niet open waren. Nog meer jammer wanneer ook na corona blijkt dat er geen cafés, geen ontmoetingskansen meer zijn in die landelijke gemeenten”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid.

Op die manier werden al talloze projecten gerealiseerd. Deze projecten zijn zeer divers: van de herbestemming van een hoeve tot digitalisering en beleving op het platteland. Van belang is een duidelijke link met landbouw of het platteland.

Voorbeelden van plattelandsprojecten:

Bloesemkunst in het Hageland: Blijvend aanbod met vaste fietsroutes en wandelingen met integratie van artistieke elementen : 158.242 euro

Lokale zorghubs in Gooik en Beersel: Zorgoplossingen voor het jonge gezin op het platteland : 68.108 euro

Hageland digitaal: Via een mobiel platform het Hageland commercieel, toeristisch en administratief ontsluiten : 149.820 euro

Afwerking gemeenschapscentrum De Okelaar in Meise: Cohousingproject voor 23 gezinnen met mensen van alle leeftijden en grote sociaaleconomische mix : 187.898 euro

Meer ruimte voor jeugd in Herent : Project van de Scouts van Diependaal voor meer ruimte, vrije tijd en verbondenheid : 76.300 euro

Ontwikkeling en rendabiliteit van Schaarbeekse krieken in Pajottenland : Zoektocht naar een economisch rendabele struikvariant om de teelt van Schaarbeekse krieken alle kansen te geven : 122.828 euro

Lees : Alles op alles om Schaarbeekse kriekenteelt opnieuw rendabel te maken

Witloofwortels: ook insecten lusten er pap van : Witloofwortels zijn een goede voedingsbodem voor de kweek van insecten : 94.073 euro

Oproep voor nieuwe plattelandsprojecten

Ook dit jaar kunnen plattelandsprojecten gebruik maken van deze steun. Projecten uit Vlaams-Brabant, met uitzondering van Leuven, kunnen maximum 65% van de projectkost terugbetaald krijgen.

“Dit jaar komen ook corona-initiatieven in aanmerking. Heb jij een idee, wil je dat als organisatie of gemeentebestuur realiseren? Dien dan deze zomer jouw project in. Kijk wat er zoal mogelijk is en laat je ondersteunen door onze plattelandscoördinator”,  zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Zowel vzw’s, gemeenten, diensten, instellingen als hun samenwerkingsverbanden kunnen projecten indienen. Let wel: investeringen bij privépersonen of studies zonder projectrealisatie komen niet in aanmerking voor steun.

De uiterste indiendatum is 3 september 2020


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?