Provincie zet in op eerlijke handel

De provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuw beleid over eerlijke handel uitgestippeld. Rode draad hierbij is het consequent doortrekken van duurzaamheidsprincipes in het beleid en de dagelijkse werking.

“We onderschrijven de principes van eerlijke handel en passen ze toe in ons beleid en onze reguliere werking in alle diensten”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Zo heeft ons aankoopbeleid aandacht voor eerlijke handel en duurzaamheid waardoor we actief bijdragen aan waardige werkomstandigheden voor boeren, ambachtslieden en arbeiders wereldwijd. Dus niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook hier bij ons in Vlaams-Brabant. Ook zorg voor het milieu is voor ons een belangrijk beginsel. Hierbij is er een complementariteit tussen eerlijke handel en lokale duurzame voedselproductie en -consumptie”.

Tot  2019 gaf de provincie Vlaams-Brabant haar engagement vorm binnen de FairTradeProvincie-campagne, opgezet door vier ngo’s. Maar dat jaar werden er vanuit de FairTradeProvincie-campagne nieuwe criteria opgelegd waardoor de administratieve procedure om de titel ‘FairTradeProvincie’ te kunnen behouden verzwaard werd.

“Die verzwaring staat niet in verhouding met het gevoerde provinciaal beleid. Bovendien verschoof de Zuidwerking van een Noord-Zuidwerking naar een werking rond klimaat in het Zuiden. Daarom hebben we beslist de verbintenis aan de FairTradeProvincie-campagne niet te hernieuwen. We blijven uiteraard ons engagement voor eerlijke handel behouden. We dragen een handelspartnerschap dat gebaseerd is op dialoog, transparantie en respect hoog in het vaandel”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

De provincie Vlaams-Brabant zet daarom verder in op de eigen werking en de verdere verduurzaming van het aankoopbeleid met aandacht voor eerlijke handel en een duurzaamheidstoets voor overheidsopdrachten. In het personeelsrestaurant promoot en biedt de cateraar eerlijke voeding en drank aan. De provincie stimuleert duurzaam ondernemen en tewerkstellen in Vlaams-Brabantse bedrijven, onder meer via miK, het Milieu Informatiepunt voor de kmo. Ook beperkt ze actief het aantal voedselkilometers door het stimuleren van korte-keten-landbouw en de promotie van streekproducten.

“We zoeken naar oplossingen met de minste impact op het milieu, die bovendien sociaal en ethisch verantwoord zijn. Door het verder verduurzamen van het aankoopbeleid versterken we onze voorbeeldrol”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?