Provincie subsidieert mengteelt in Mollem

MOLLEM - Op een landbouwperceel van het Hof Ter Vrijlegem in Mollem werd deze namiddag een mengteelt van wintertarwe en lijndotter ingezaaid. Deze mengteelt versterkt de biodiversiteit en zorgt voor een extra opbrengst. Deze activiteit kadert in het klimaatproject ‘Samen sterk op de akker’, dat gesteund wordt door de provincie Vlaams-Brabant.

Het komt er op neer dat er door de dubbele inzaaiing een ecologische en economische winst zal worden geboekt. Economisch omdat de boer twee gewassen heeft en daarvoor maar één keer hoeft te zaaien. Wat onder andere een winst is qua tijd. Maar dus ook qua gebruik van brandstof en bemesting en dat is bovendien dus ook ecologisch interessant. Daarnaast heeft dergelijke inzaaiing ook nog een extra ecologische meerwaarde want zo kan men insecten en vogels aantrekken die schadelijke insecten helpen onder controle houden.

"We zaaien twee teelten,‘Camelina’ of lijndotter en wintertarwe, op hetzelfde perceel. Zo benutten we meer de kracht van biodiversiteit op de volledige akker. De teelten kunnen met mekaar zelfs bepaalde voedingsstoffen uitwisselen via de wortel-rizomen. Zo besparen we op brandstof en pesticiden terwijl we een extra opbrengst krijgen op hetzelfde perceel. Een echte win-win dus’, zegt Martina Hülsbrinck van PPO vzw.

De provincie steunt het project met een subsidie van 22.620 euro. "We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant tegen 2040 een klimaatneutrale provincie te maken", zegt gedeputeerde Tie Roefs. "Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we in onze klimaatstrategie projecten van gemeenten, verenigingen, het sociale middenveld, bedrijven en kennisinstellingen. ‘Samen sterk op de akker’, een project van PPO vzw in samenwerking met Hof Ter Vrijlegem en Wervel vzw, mikt vooral op de verlaging van de CO2-uitstoot met deze mengteelt."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?