Provincie steunt Toneelkring Helpt Elkander

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 5.000 euro aan Koninklijke Toneelkring Helpt Elkander uit Vollezele voor de uitwerking van een erfgoedproject.

In totaal trekt de provincie 34.327 euro uit voor 5 erfgoedprojecten uit Tremelo, Aarschot, Grimbergen, Vollezele en Londerzeel. Deze subsidie gaan naar projecten die erfgoed onderzoeken, registreren of ontsluiten.

"Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten ondersteunen en stimuleren. Zij zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Frontsoldaten

5.000 euro gaat naar de Koninklijke Toneelkring Helpt Elkander. De vereniging werd in 1917 opgericht ter ondersteuning van de soldaten die uit Vollezele naar het front vertrokken. Honderd jaar later bereidt de toneelkring een tentoonstelling en een historische evocatie voor, gebaseerd op de geschiedenis van de 76 frontsoldaten uit het dorp. 

Volgende andere projecten kregen ook subsidies:

Damiaanmuseum in Tremelo voor de ontwikkeling van een educatief programma voor 10- tot 14-jarigen.  Het programma is op maat gemaakt en werkt volgens de thema’s uit de verschillende museumzones in het vernieuwde museum te Tremelo.
Hiervoor ontvangt de organisatie een subsidie van 6.000 euro.  

Christel Theunissen (Radboud Universiteit Nijmegen) doctoreerde over de Koorbanken in Brabant in de periode 1425-1550.
Er volgt nu een boekpublicatie en worden er, in samenwerking met Wagdi (Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie), rondleidingen en lezingen voorbereid.
Voor deze publieksontsluiting voorziet de provincie een bedrag van 7.000 euro.  

Het Museum voor Oudere Technieken in Grimbergen wil de ruïne (en vooral de donjon) van het Prinsenkasteel inrichten als voorwaardige tentoonstellingsruimte en openstellen voor het publiek.
Om dit kwaliteitsvolle en ambitieuze project te ondersteunen voorziet de provincie 12.327 euro. 

Joris Saerens doet uitgebreid onderzoek naar soldaten en burgers uit Londerzeel tijdens de eerste wereldoorlog.  De teruggevonden info bundelt hij in online naslagwerken, en verder worden er twee boekpublicaties voorbereid.  De eerste gaat dieper in op de geschiedenis van Londerzelenaars in de groote oorlog, de tweede vertrekt van het dagboek van Lodewijk Jozef Van Doorslaer.  Hiervoor ontvangt de initiatiefnemer 4.000 euro. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?