Provincie steunt organisaties die mensen begeleiden die moeilijk een betaalde job vinden

De provincie Vlaams-Brabant investeert 75.000 euro in 33 organisaties die 196 medewerkers in arbeidsmatige activiteiten begeleiden omdat ze moeilijk een job op de ‘gewone’ arbeidsmarkt vinden. Het gaat onder meer om Pro Natura, De Okkernoot, Zonnestraal en Zonnelied.

Heel wat mensen willen een job op de ‘gewone’ arbeidsmarkt maar slagen daar omwille van medisch, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale redenen niet in. Dankzij arbeidszorg of arbeidsmatige activiteiten (AMA), op vrijwillige basis en onbetaald, kunnen zij toch genieten van de voordelen die ‘gaan werken’ met zich mee brengt, zoals structuur, sociale contacten en zingeving in hun leven.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt 33 organisaties die AMA-medewerkers begeleiden, hetzij in hun eigen atelierwerking, hetzij op een externe werkplek. “Deze organisaties verrichten uitstekend werk met een kwetsbare groep die een grote begeleidingsnood heeft”,  zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “We vinden het belangrijk dat iedereen, volgens zijn of haar mogelijkheden, kan deelnemen aan de arbeidsmarkt en de maatschappij. Daarom kunnen de AMA-begeleidingsorganisaties rekenen op een ‘financieel’ duwtje in de rug van 75.000 euro.”

Deze ondersteuning gebeurt op twee verschillende manieren. Enerzijds is er de subsidie voor de begeleiding van de AMA-medewerkers. Anderzijds ontvangen AMA-begeleiders ook een forfaitair subsidiebedrag voor de tijd die de organisatie besteedt aan activiteiten vanuit het Provinciaal AMA Samenwerkingsverband.

Dit samenwerkingsverband ondersteunt de begeleiders AMA op het vlak van administratie, toeleiding en het ter beschikking stellen van methodieken en instrumenten. 

Overzicht begunstigden deelname Provinciaal AMA Samenwerkingsverband 2020:

    VELO, Leuven:  2.055 euro
    Oostrem, Herent: 3.080 euro
    Huis in de Stad, Tienen: 3.080 euro
    Den Ateljee, Wezemaal: 2.055 euro
    Hestia, Tienen: 2.055 euro
    Alexianen Zorggroep Tienen PZ, Tienen: 3.080 euro
    Wonen en Werken Tewerkstelling, Leuven: 2.055 euro
    Walden, Leuven: 3.080 euro
    Hejmen - Den Travak, Leuven: 2.055 euro
    De Okkernoot, Halle: 3.080 euro
    OCMW Halle: 2.055 euro
    Emino, Leuven: 2.055 euro
    Zonnestraal-’t Werkpunt, Lennik: 2.055 euro
    OCMW Hoegaarden: 2.055 euro
    Wortels, Diest: 2.055 euro
    De RuimteVaart, Leuven: 2.055 euro
    De Vlaspit, Scherpenheuvel: 2.055 euro
    Zonnelied-Werkburo BHV, Lennik: 3.080 euro
    Delta, Tienen: 2.055 euro
    MeeGaan, Herne: 2.055 euro
    Sint-Annendael, Diest: 3.080 euro
    De Kringwinkel Hageland, Tienen: 2.055 euro
    SPIT Tewerkstelling, Leuven: 2.055 euro
    Televil, Vilvoorde: 2.055 euro
    Begeleid Wonen Leuven, Leuven: 2.055 euro
    Mivavil, Vilvoorde: 2.055 euro
    Pro Natura, Pamel: 2.055 euro
    Groep INTRO, Halle: 2.055 euro
    Hof van Beieren, Zemst: 2.055 euro
    UPC- Sint Kamillus - ’t Collectief, Leuven: 2.055 euro
    Maatwerkbedrijf BWB, Meise: 2.055 euro
    De Raster, Grimbergen: 2.055 euro
    De Winning Maatwerk, Kersbeek-Miskom: 2.055 euro


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?