Provincie steunt erfgoedprojecten in Asse en Halle

VLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant geeft 59.973 euro subsidies aan erfgoedprojecten. Het gaat onder andere om een archeologisch project in Asse en een project dat ergoed ontsluit in Halle.

"We geven subsidies aan projecten die het onderzoek en de ontsluiting van ons historisch en archeologisch erfgoed bevorderen", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur.

Vijf archeologische projecten krijgen in totaal 26.423 euro subsidies:

1. Erfgoedhuis Kortenberg ontvangt 11.900 euro voor de archeologische prospectie naar een middeleeuwse versterking op de Everberg en een kerk/nederzetting aan de Kruisborre in Everberg.

2. Voor de erfgoedontsluiting in Heverleebos en Meerdaelwoud krijgen de Vrienden van Heverleebos en Meerdaelwoud een bedrag van 8.833 euro.

3. Studiebureau Archeologie ontvangt 8.000 euro voor de typochronologie van het lokale aardewerk in het kader van het onderzoek van de Tiense materiële identiteit en culturele ontwikkeling tussen de 13de en 18de eeuw.

4. Voor de boring in de waterput aan Nerviërstraat 38-40 in Asse en een beperkt aantal analyses op en sedimentaire studie van deze boorkern ontvangt Agilas vzw 1.500 euro.

5. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting ontvangt 8.090 euro voor het natuurwetenschappelijk onderzoek in de Tritsstraat-Molenveld in Kampenhout.

Twee historische projecten krijgen in totaal 14.550 euro subsidies:

1. Jelle Lisson ontvangt 2.050 euro voor de druk en uitgave van het boek ‘Een papieren stad. Het ontstaan en de ontwikkeling van Zoutleeuw aan de hand van Jacob Van Deventers stadsplattegrond (10e-16e eeuw)’.
2. De kerkfabrieken Sint-Pieter Langdorp en Sint-Antonius Abt Wolfsdonk ontvangen 12.500 euro voor het herwaarderingsproject ‘Historische plattelandskerkhoven Langdorp en Wolfsdonk’. Dit project bestaat uit een landschappelijke analyse, een (kunst)historische studie en een systematische inventarisatie van beide plattelandskerkhoven met als doel dit funerair erfgoed te herwaarderen door een gepast beheer en ontsluiting.

Drie projecten die erfgoed ontsluiten krijgen samen 19.000 euro subsidies.

1. Voor het project ‘Halliterair’ ontvangt V.V.V. - Toerisme Halle een bedrag van 5.000 euro. Ze maken een erfgoedwandeling met infoborden met gedichten, afbeeldingen en een korte begeleidende tekst over zo’n 30 locaties in Halle, Lembeek en Buizingen.

2. Het CAG vzw krijgt 8.000 euro voor ‘Ge(s)maakt door de Brusseleir’. Een tentoonstelling en publicatie in het kader van Brusselicious waarbij ‘Brusselse’ streekproducten met Vlaams-Brabantse wortels onder de loep genomen worden.

3. Voor ‘Digitaliseren en ontsluiten van Vlaams-Brabantse dialectenwoordenboeken’ ontvangt Variaties vzw uit Gent een bedrag van 6.000 euro.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?