Provincie start campagne voor kattensterilisatie

REGIO - De provincie Vlaams-Brabant start met een project voor de sterilisatie en -castratie van zwerfkatten.

Zwerfkatten vormen in steden en gemeenten meer en meer een probleem. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn. Maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die in het wild geboren werden. Deze katten bezorgen heel wat overlast: lawaai maken, verspreiden van onaangename katergeur, doen van behoeften in tuinen en zandbakken, het openrijten van vuilniszakken enz.

'We hebben een handleiding 'Zwerfkatten, niet voor de poes!' opgesteld voor gemeentebesturen om hen te helpen bij de aanpak van de problematiek', zegt gedeputeerde Walter Zelderloo.

De belangrijkste tips bij vaststelling van een zwerfkattenproblematiek zijn:

* Na melding bij de milieudienst van het lokale bestuur voert de wijkpolitie een buurtonderzoek uit.

* Het lokale bestuur vraagt aan de lokale dierenarts(en) of er bereidheid is mee te werken aan het project.

* Het lokale bestuur sluit een overeenkomst met de lokale dierenarts(en). Hierin worden de tarieven vastgelegd die per sterilisatie/ castratie aangerekend worden aan het bestuur. Vaak gaat het om voordelige tarieven.

* Het bestuur trekt hiervoor een krediet uit in de begroting.

* Het bestuur koopt een aantal vangkooien, deze zijn gemaakt uit licht materiaal en heel goed van kwaliteit.

* Het bestuur meldt het tijdstip van de geplande actie aan de inwoners. Zo kunnen de eigenaars van huiskatten hun voorzorgen nemen.

* Het bestuur zoekt een samenwerkingsverband met lokale erkende asielen of een ophaaldienst voor gewonde en gevonden dieren. Hierin worden de afspraken gemaakt rond de vangst van katten, het transport naar de dierenarts en het vrijlaten op de opvangplaats.

* De gevangen zwerfkatten worden naar de dierenarts gebracht voor sterilisatie of castratie. Ze krijgen een knip in het oor als herkenning dat ze behandeld werden.

* De behandelde katten worden opnieuw in hun omgeving vrijgelaten.

 'Natuurlijk is de aanpak van de zwerfkattenproblematiek een verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom willen we ook de inwoners aansporen hun huiskat onvruchtbaar te laten maken', besluit gedeputeerde Walter Zelderloo.

 Via de affichecampagne 'Sterilisatie van uw huiskat. Een goed idee!'. wil het provinciebestuur haar inwoners aansporen om hun huiskat onvruchtbaar te maken

Deze affiche is gratis verkrijgbaar op het nummer 016-26 73 20 of kan men downloaden via www.vlaamsbrabant.be/zwerfkatten


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?