Provincie ondersteunt lokale economie projecten in Pepingen, Halle, Herne en Beersel

De lokale economie heeft hard te lijden onder de coronacrisis. Om de gemeenten in deze moeilijke tijden extra te steunen in hun lokaal handelsbeleid heeft de provincie Vlaams-Brabant het budget voor hun subsidie handelskernversterking verdubbeld naar 160.000 euro en 2 extra indienmomenten voorzien. 9 gemeenten stuurden, bij de tweede oproep, in totaal 11 projecten in die het ondersteunen en reactiveren van de lokale handel als gemeenschappelijk doel hebben.

“De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de uitbouw van een sterk detailhandelsbeleid. Dit vormt immers de basis voor een gezonde lokale economie. Tijdens deze oproep voorzien wij voor 55.000 euro aan subsidies voor de ingediende projecten van de lokale overheden”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

Overzicht van de goedgekeurde projecten:

De gemeente Beersel voor het project ‘Koop in Beersel’

Beersel start met een digitale cadeaubon die efficiënter en tijdbesparend is. Beersel is gestart met een gesloten facebook pagina voor de lokale handelaars zodat we ze van in het begin kunnen betrekken met nieuwe initiatieven. De meerwaarde is om de handelaars een boost te geven na de Corona periode. - Alle inwoners worden ook uitgenodigd op de Zondagsmarkt in Huizingen, Beersel wil marktkramers zoeken met standen die nu nog niet aanwezig zijn op de zondagsmarkt alsook de lokale producenten bij betrekken zodat de markt weer een volkse bijeenkomst wordt. - De meerwaarde is om de burgers een boost te geven na de Corona periode, meer contact met de omgeving en lokale producenten. Ook willen we deelgemeente Huizingen meer betrekken in Groot Beersel.
Alle inwoners van Beersel worden ook uitgenodigd voor  Zomer in Beersel. In de periode van 17 juni tot en met 9 september 2020 gaat de Gemeente Beersel 6 acties uitvoeren, aan elk van deze acties is een wedstrijd verbonden waarmee waardebonnen kunnen gewonnen worden die bij de lokale handelaars kunnen gebruikt worden. Dit project valt onder doelstelling 3 van het reglement en stimuleert de aankoop bij de lokale handel.

Subsidie: 3.742 euro

De stad Halle voor het project ‘Halle handelt Halle trakteert'

De stad Halle wil de lokale handel een boost geven bij de heropening van de winkels, na de langdurige gedwongen sluiting ingevolge de maatregelen ter voorkoming van het coronavirus. De stad Halle en de Verenigde Handelaars lanceren daarom in mei de waardebon ‘Halle Handelt’. Stad Halle trakteert, door 10% extra korting te voorzien wil men de lokale economie een duwtje in de rug te geven, het  stadsbestuur geeft  een extraatje van 10% bij de aankoop van een Halle Handelt-waardebon. Wie een bon van 100 euro koopt, krijgt dus een bon met een winkelwaarde van 110 euro. Wanneer onze horecazaken opnieuw de deuren mogen openen, herhalen we deze actie nog eens voor hen. Dit is een belangrijke financiële steunmaatregel voor onze Halse handelaars. Met deze korting wil de stad inwoners motiveren om lokaal te shoppen. Want als door de actie 1000 inwoners een Halle Handelt-waardebon van 100 euro kopen, vloeit er in totaal en op korte termijn 110.000 euro naar onze Halse handelaars. En die omzet gaan ze zeker nodig hebben bij de heropstart. Dit is meteen ook de meerwaarde van het project. Een belangrijke meerwaarde is ook dat elke winkelier, horeca-uitbater of dienstverlener kan deelnemen (ook deze gevestigd buiten de handelskern). Deelname is volledig gratis voor de handelaars en er zijn geen kosten voor de klanten. We verwachten dat een 300 tal handelaars zich zullen registreren en hopen op meer dan 2.000 aankopers. We verwachten hiermee ook klanten uit de ruime omgeving naar onze stad te lokken

Subsidie: 5.000 euro

De gemeente Herne voor het project ‘Warm Herne I’

De gemeente Herne wil inzetten op een relanceplan dat de lokale detailhandel een boost geeft. Met als grote factor de mensen op ons grondgebied aan te zetten om zoveel mogelijk lokaal aan te kopen. Hiervoor zetten ze volgende stappen: Het oprichten van de website ‘www.warmherne.be’ waar de detailhandel hun zaken kunnen promoten en de burgers in kennis stellen van hun aanbod. - De Facebook-actie ‘koop lokaal’ - Fietsroute gekoppeld met een initiatief waarbij de inwoners aankoopbons kunnen winnen om te spenderen in de lokale horecazaken - Foto-initiatief waarbij de burgers hun mooiste foto's (genomen op grondgebied Herne) kunnen inzenden. Hierbij kunnen de beste inzendingen aankoopbons winnen om te spenderen in de lokale detailhandel, alsook zullen de beste inzendingen gebruikt worden om het toerisme te stimuleren. De nieuwe pakjesautomaten ter beschikking stellen voor de lokale handelaars om op een veilige manier goederen te verdelen.
Dit project sluit aan bij de doelstellingen van het reglement, door er ook een toeristisch element aan te voegen krijgen we een sterker dossier, het ter beschikking stellen van de pakjesautomaat voor de lokale handelaars is ook een mooi element deze kostprijs wordt niet meegegeven in het dossier.

Subsidie: 5.000 euro

De gemeente Herne voor het project ‘Warm Herne II’

De gemeente Herne wil inzetten op een relanceplan dat de lokale detailhandel een boost geeft. Met als grote factor de mensen op ons grondgebied aan te zetten om zoveel mogelijk lokaal aan te kopen. Met deze aanvraag wil de gemeente Herne een cadeaubonnensysteem opstellen waarbij ze per gezin op hun grondgebied een waardebon t.w.v. 15 euro ter beschikking willen stellen.

Deze bonnen zijn onderverdeelbaar in 2 categorieën. 5 euro is uitsluitend te spenderen bij de lokale horeca. Het resterende bedrag van 10 euro is vrij te spenderen in bij onze lokale detailhandel (inclusief de horeca).

Subsidie: 5.000 euro

De gemeente Pepingen voor het project ‘Gemeentelijke cadeaubon’

Het project omvat het uitdelen van cadeaubonnen aan elk huisgezin om de bevolking te motiveren bij de lokale handelaars te kopen, om zo de lokale economie te stimuleren, versterken en de collectieve belangen van de plaatselijke detailhandelaars, middenstanders en horeca-uitbaters. Er zijn +-1800 gezinnen in Pepingen. Tevens wordt er een wedstrijd aan verbonden. Gezinnen die een foto of selfie van een aankoop bij een Pepingse zaak maken en deze posten op de sociale media, kunnen deelnemen aan een wedstrijd en een waardebon winnen die zij kunnen spenderen bij een handelaar uit Pepingen die verplicht moest sluiten tijdens de coronacrisis. Pepingen mikt op 4000 deelnemers.

Subsidie: 5.000 euro

De stad Aarschot voor het project ‘Cadeaubon Aarschot’

Ten gevolge van de coronacrisis moesten de niet-essentiële winkels en handelszaken, alsook horeca-uitbaters noodgedwongen hun activiteiten staken. Om deze handelaars/horeca-uitbaters te steunen, wil het bestuur een schenken aan de inwoners. Deze cadeaubon van 10 euro kunnen de inwoners besteden bij de lokale handelaars/horeca-uitbaters. De modaliteiten voor de toekenning van de cadeaubonnen waardebonnen zullen worden vastgesteld in een reglement, gebaseerd op het modelreglement dat ter beschikking werd gesteld door het Agentschap Binnenlands bestuur: elke inwoner van Aarschot die op 28 mei 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters ontvangt één waardebon van 10 euro; de bon zal per post worden verdeeld; de bon heeft een beperkte geldigheidsduur (6 maanden) om zo op korte termijn een boost te geven aan de dynamiek van de stad; de stad draagt zelf alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers. De ondernemer dient zich in te schrijven voor deelname aan het systeem.

Subsidie: 5.000 euro

De gemeente Kapelle-op-den-Bos voor het project ‘Kapelle bon’

Het is de bedoeling om iedere burger (en optimaal ook burgers uit andere gemeenten) te laten aankopen in Kapelle-op-den-Bos bij de lokale handelaar en horeca. Door de Kapelle bon in te voeren wil men inspelen op de gevolgen van de coronacrisis.
De meerwaarde is het trachten te creëren van een aantrekkracht op nieuwe handelaars door het laten bloeien van de huidige lokale economie

Subsidie: 5.000 euro

De gemeente Kapelle-op-den-Bos voor het project ‘Fiets en voetgangerstool met beloningssysteem voor de scholieren’

De gemeente Kapelle-op-den-Bos wil de jeugd meer laten bewegen en tegelijk de lokale handelaars ondersteunen. De scholieren kunnen 10 cent per 2 ritten die zij afleggen verdienen. Deze middelen kunnen via een app gespendeerd worden bij de lokale handelaars.

Dit project heeft zowel aandacht voor de duurzame mobiliteit als de lokale handel. Beide doelstellingen pas ook in het provinciaal detailhandelsbeleid.

Subsidie: 5.000 euro

De gemeente Kortenaken voor het project ‘Kortenaken cadeaubon’

De Kortenaken Cadeaubon is een cadeaucheque waarmee betaald kan worden bij de lokale deelnemende handelaars. De waarde van de cheque wordt vergoed door het gemeentebestuur. De cheque zal door het gemeentebestuur geschonken worden als cadeau aan bv. jubilarissen, laureaten en gemeentepersoneel en zal tevens aangekocht kunnen worden aan het onthaal. Het budget dat bijgevolg door de gemeente werd uitgegeven aan cadeaus, vloeit nu rechtstreeks terug naar de lokale ondernemingen. Bovendien wordt op deze manier het lokaal kopen aangemoedigd. Wij wensen alle handelaars, inwoners en personeelsleden te bereiken met dit project. Het eerste jaar plannen we een grote communicatiecampagne en opstart van deze cheque.

Subsidie: 749 euro.

De gemeente Lubbeek voor het project ‘Lubbeek  steunt de horeca’

De horeca is één van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de coronacrisis. Om burgers te stimuleren om iets te gaan eten of drinken bij lokale horecazaken, organiseert Lubbeek acht avondwandelingen met gids waarbij er zowel een tussenstop als een eindstop in een resp. Lubbeekse horecazaak gemaakt wordt. In elke horecazaak wordt een drankje aangeboden vanuit de gemeente. Daarnaast ontvangen de wandelaars bij het einde van de wandeling ook een voucher ter waarde van tien euro die ze tot het einde van dit jaar kunnen spenderen bij een lokale horecazaak. Op die manier worden ze gestimuleerd om iets te gaan eten met partner, familie, vrienden, etc. en worden ze aangespoord de Lubbeekse horeca te steunen. Iedere wandeling wordt er gemikt op 40 à 60 deelnemers, die worden opgesplitst in groepen, conform de coronamaatregelen. Zowel elke deelgemeente van Lubbeek als elke Lubbeekse horecazaak die interesse heeft om deel te nemen, komt aan bod. Er zal een horeca- en wandelgids worden uitgegeven waarin alle horecazaken en alle wandelingen worden voorgesteld. Deze gids zal verdeeld worden bij alle inwoners van Lubbeek. Voor de inwoners die niet hebben deelgenomen aan de wandelingen, kan dit als inspiratiebron dienen. De horecazaken worden op die manier nogmaals in de kijker gezet.

Subsidie: 5.000 euro

De gemeente Overijse voor het project ‘Digitale gemeentelijke cadeaubon’

De digitale gemeentelijke geschenkbon is een initiatief van de gemeente Overijse. Het uitgeven en verkopen van geschenkbonnen door de gemeente heeft als doel de lokale economie te ondersteunen en op deze wijze bij te dragen tot de sociale cohesie van de lokale gemeenschap. De geschenkbon is uitsluitend bruikbaar bij geregistreerde handelaars op het grondgebied van de gemeente Overijse. De bon zal via de gemeentelijke website (of andere websites) worden aangeboden in zelf samen te stellen bedragen en zal door de gemeente Overijse, na ontvangst van de online betaling, digitaal aan de begunstigde(n) worden overgemaakt. Zo worden alle administratieve en logistieke drempels vermeden en is het product instant beschikbaar.

Dit is een vernieuwend project voor de gemeente Overijse waarmee volledig wordt voldaan aan de bepalingen van doelstelling 3 van het reglement: ondersteunen van vernieuwende projecten ter promotie van de collectieve belangen van de plaatselijke detailhandelaars, middenstanders en horeca-uitbaters.

Subsidie: 5.000 euro


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?