Provincie investeert in ouderenzorg

HALLE / MERCHTEM - De provincie Vlaams-Brabant investeert 110.000 euro in vier organisaties die zorgen voor dagbesteding van ouderen. Het gaat om organisaties in Bertem, Halle, Herent en Merchtem.

"De groeiende groep ouderen is divers. De meesten hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag, maar de groep die zorg, toezicht of gezelschap nodig heeft groeit. En het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven die kleinschalige dagopvang voor ouderen aanbieden. Als zorgbehoevende ouderen overdag in de buurt terechtkunnen voor opvang, betekent dit een adempauze voor de mantelzorger. Op die manier kan de zorg langer volgehouden worden, waardoor ouderen langer in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

De provincie Vlaams-Brabant geeft daarom 110.000 euro aan organisaties die dagopvang voor ouderen stimuleren.

Het OCMW Halle krijgt 10.000 euro om voor de aankoop van een aangepaste wagen voor vervoer van minder mobiele personen naar dagactiviteiten van het lokaal dienstencentrum.

Landelijke Thuiszorg krijgt 50.000 euro voor de oprichting van een kleinschalig dagopvanginitiatief voor 10 thuiswonende hulpbehoevende ouderen in Merchtem. Deze CADO (Collectieve Autonome DagOpvang) biedt de kans aan mantelzorgers om even op adem te komen terwijl de zorgbehoevende partner, vader of moeder een gezellige tijd doorbrengt in de CADO. Zij brengen samen de dag door met activiteiten zoals samen koken, de afwas doen, de krant lezen, kaarten of samen koffiekletsen. Deze CADO in Merchtem zal openen in oktober 2014.

Het OCMW Herent krijgt 40.000 euro voor de inrichting en aankleding van d’Ontmoeting, een nieuw lokaal dienstencentrum op de OCMW-site. Voor extramurale activiteiten (deelgemeenten) wordt ook een auto voorzien.

WZC St.Bernardus vzw in Bertem krijgt 10.000 euro voor het vervoer van zorgbehoevende ouderen van en naar het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?