Provincie gunt tankstation met waterstofgas voor Colruyt in Halle

HALLE - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning voor de uitbating van een tankstation voor de productie van waterstofgas voor Colruyt in Halle goed. Dit waterstofgas zal gebruikt worden als brandstof voor voertuigen. 

"De door ons goedgekeurde milieuvergunning gaat over  de plaatsing van een nieuw waterstofgastankstation op de Colruyt-site Dassenveld in de Zinkstraat in Halle. Deze installatie dient voor het produceren, comprimeren, opslaan en verdelen van waterstofgas. De verdeling zal gebeuren via een verdeelinstallatie die speciaal ontworpen is voor de verdeling van waterstofgas. Dit gas wordt gebruikt als alternatieve energiebron voor heftrucks, bestelwagens en bussen. Enkel voertuigen die speciaal ontworpen zijn voor het gebruik van waterstofgas als energiedrager kunnen worden gevoed vanuit de verdeelinstallatie", zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu. 

Het waterstofgastankstation is opgebouwd uit drie delen, twee containers met de installaties en de tankzuil met koeleenheid. Alle installaties staan in de noordelijke hoek van het bedrijventerrein van Colruyt. Er is een beperkte opslag van 50 kg aanwezig.  Door de opslag van het waterstof op verschillende druk kan het vullen van de voertuigen efficiënter en energiezuiniger verlopen. Er wordt een cascadevulling toegepast waarbij het vullen van een lege voertuigtank vanuit de waterstofopslag op een lager drukniveau zal gebeuren en in tweede instantie vanuit de opslag met het hoger drukniveau.Via de tankzuil wordt het waterstof tot een druk van 350 bar in de voertuigtank gevoerd. Er is een aparte koeleenheid voorzien voor de tankzuil. Hierdoor wordt het gas tot ongeveer 20°C gekoeld waardoor het tanken sneller kan verlopen, tot zo'n 1,5 kg binnen de drie minuten. 

"Dit project is een proefopstelling. Het tankstation is niet commercieel en niet voor iedereen toegankelijk. Enkel via een speciale tankkaart kan er getankt worden. Deze kaart wordt alleen aan bevoegde personen gegeven die een speciale opleiding hebben gevolgd", besluit gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?