Provincie geeft 57.800 euro voor erfgoedprojecten

REGIO - De provincie Vlaams-Brabant geeft 57.800 euro subsidies aan 7 erfgoedprojecten in Gooik, Leuven, Opwijk-Mazenzele, Meensel-Kiezegem, Halle en de Vlaamse Rand. 

Erfgoedprojecten kunnen voor  onderzoek, registratie en ontsluiting van hun erfgoed een steuntje in de rug krijgen van de provincie die een aantal waardevolle erfgoedprojecten in Vlaams-Brabant honoreert binnen de reglementen ‘projecten ter ontsluiting van erfgoed’ .

‘Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten ondersteunen en stimuleren. Zij zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Zie ook: http://www.persinfo.org/2015/07/14/een-boek-over-het-bedreigde-orgelland...

‘Pajotse orgels’

Heemkundige Kring Gooik krijgt 12.000 euro voor het project ‘Pajotse orgels’.  De Heemkundige Kring is initiatiefnemer en coördinator van een project over het Pajotse orgellandschap. De Kring bereidt een boek en cd-opname voor en een traject om de orgels in de streek blijvend in de belangstelling te houden.

Boliviaanse dans- en muziekcultuur

Het Boliviaans Folklorecentrum Kantuta (Halle) krijgt 10.000 euro steun voor het erfgoedproject ‘Een toekomst voor de Boliviaanse dans- en muziekcultuur’.

Met dit project zullen dans, muziek en bijhorende aspecten kwaliteitsvol gedocumenteerd worden om ze te kunnen doorgeven aan de volgende generaties.  De vernieuwende aanpak geldt als voorbeeldtraject voor andere verenigingen, een deel van de subsidie is voorbehouden voor deze expertisedeling.

  ‘WOI: dubbeltentoonstelling

Heemkring Opwijk-Mazenzele krijgt 2.025 euro steun voor ‘WOI: dubbeltentoonstelling en publicatie’.

De heemkring organiseert in 2016 en 2017 een tentoonstelling waarbij de eerste focust op het dagelijkse leven in bezet gebied en de tweede op de Opwijkse en Mazelse soldaten.

“Gilde 475”

De Koninklijke Sint-Pietersgilde van Mazenzele krijgt 5.000 euro voor “Gilde 475”.

Naar aanleiding van haar 475-jarig jubileum organiseert de Sint-Pietersgilde o.a. een tentoonstelling over haar rijke geschiedenis en de vele waardevolle tradities die daarbij horen en een Gildefeest waarbij de andere Vlaamse schuttersgilden worden betrokken.

‘Meensel-Kiezegem ’44’

De Nationale Confederatie van politieke gevangenen en rechthebbenden – Meensel-Kiezegem 1944 ontvangt 5.000 euro steun voor het erfgoedproject ‘Meensel-Kiezegem ’44’. 

Deze vzw organiseert een herdenkingsweek met tentoonstellingen, wandel-, fiets- en            autoroutes en avondactiviteiten.

Leuven 2016: tussen droom en daad

 De tentoonstelling ‘Leuven 2016: tussen droom en daad…’ ontvangt 9.800 euro.

Deze tentoonstelling toont historische projecten over stadsplanning die een overzicht geven van de visionaire, soms utopische, ambities die door de tijd heen ontstonden rond de toekomst van Leuven. Naast de ontsluiting van uitzonderlijk archivarisch erfgoed is er ook ruimte voor nieuwe realisaties en een participatietraject. 

Brussels biënnale of Modern Architecture

Korei vzw krijgt 7.500 euro steun voor ‘Brussels biënnale of Modern Architecture – editie 2016’.

De Brussels biënnale is een evenement over modernistische architectuur in Brussel en de Vlaamse Rand. Dit project, met rondleidingen en publicaties, toont aan het publiek een diepgaande inkijk in de architectuur van de Vlaamse Rand met aandacht voor stadsgroei en denkgewoontes.  

De Leuvense Scène’

Fonk vzw (Leuven) krijgt 8.500 euro steun voor het filmproject ‘De Leuvense Scène’.

Met de filmdocumentaire over de Leuvense muziekscène uit de jaren ’70 en het regionale en nationale belang van de Brabanderrock, wil Fonk vzw een minder klassiek soort erfgoed ontsluiten voor het grote publiek.  Naast de documentaire zijn ook een tentoonstelling, boek en lesmap gepland.

Zie ook: http://www.persinfo.org/2015/07/14/een-boek-over-het-bedreigde-orgellandschap-het-pajottenland


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?