Provinciaal steunpunt helpt boseigenaars

Het nieuwe Provinciaal Steunpunt Bos is van start gegaan en helpt eigenaars bij het beheer van hun bos. Ze kunnen er terecht voor advies over wetgeving, administratie en bosbeheer. De werking is opgesplitst naar 5 regio’s die overeenstemmen met de werkingsgebieden van de Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen.

"Ruim 11% van de oppervlakte in Vlaams-Brabant bestaat uit bos", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. "Bossen zijn belangrijk voor de natuur en het klimaat. Ze remmen de klimaatverandering af en beperken de nadelige gevolgen ervan. We moeten er dan ook goed voor zorgen. Daarom hebben we een Provinciaal Steunpunt Bos opgericht."

Kaptoelatingen

Het Steunpunt Bos helpt boseigenaars, zowel kleine als grote eigenaars en, zowel particulieren als overheden, met het economisch, ecologisch en sociaal beheer van hun bos. Ze kunnen er terecht voor advies over bosbeheer, zoals de opmaak van een bosbeheerplan, de openstelling van bos voor het publiek en beheerwerken. Ze krijgen er ook advies over wetgeving en administratieve ondersteuning, zoals subsidies en kaptoelatingen.

Regio's

Het Steunpunt Bos werkt samen met en vanuit de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen. Afhankelijk van de regio waar het bos gelegen is, kunnen boseigenaars uit onze regio terecht bij :

Regio Pajottenland en Zennevallei :
Algemeen: Matthias Vermeire, matthias.vermeire@vlaamsbrabant.be
Boscompensatie- en uitbreiding: Bram De Lameillieure, bram@pajot-zenne.be

Regio Groene Corridor :
Algemeen: Matthias Vermeire, matthias.vermeire@vlaamsbrabant.be
Boscompensatie- en uitbreiding: Margot Degroote, margot.degroote@rlgc.be

"We zijn ondertussen in gesprek met vzw Bosgroep Vlaams-Brabant, de nieuwe belangenorganisatie van boseigenaars in onze provincie", besluit gedeputeerde Tie Roefs.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/steunpuntbos


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?